Program for Limfjorden Rundt 2021


Som sædvanligt vil Limfjorden Rundt blive gennemført i uge 37.
Det vil sige i ugen fra mandag 13. september til afslutningen i Skive lørdag 18. september

Læs / download infohæftet for LR 2021

Mandag 13. september:
Mødes vi i Løgstør.
Se programmet her
Gratis aftensmad til skippere og sejlere i teltet. Udportionering mellem kl. 18.00-20.00. Menuen er skipperlapskovs.

Tirsdag 14. september:
Løgstør:
07.00 – Gratis morgenmad (Rundstykker) for skippere og sejlere i teltet.
08.00 – Skippermøde i Kulturladen.

1. Etape. 14. september 2021.


LØGSTØR – THISTED.
Distance 23 S.M.
Tirsdag d. 14. september 2021.

Kl. 08.00 Skippermøde i Kulturladen på Havnen.
Husk Spisebilletter til Thisted.

Kl. 08.30 Afsejling til start, som evt. vil være ude ved lys bøjen ved indsejlingen til
renden. Der er 3 s.m. derud og der kan være meget strøm.

Start: Evt. ved lys bøjen, herom oplyses på V.H.F. 77.
Kan ændres.
Kl. 10.00 1. start på 1. etape af ”Limfjorden Rundt ” 2020. 2. klasser
Kl. 10.10 2. start på 1. etape for 3. klasser
Kl. 10,20 3. start på 1. etape for 2. klasser
Som noget nyt bliver startlinjen mellem 2 store bøjer, opankret.

Banen: Oplyses på skippermødet eller over V.H.F. kanal 77 undervejs.

Mål: Thisted Havn. Afhængig af vindretning og tid vil der evt. blive lavet
alternativ mål. Evt. ved Feggesund. Herom oplyses på V.H.F.
Pakning af havnen skal overholdes.

Kl. 15.00 Første skibe ankommer til Thisted.
Kl. 17.00 Ankomst for sidste skib.
Kl. 17.00 Thy Baren åbner med levende Musik.
Kl. 17.30 Madboderne åbner i telt og hos Cafe Salto. TAKE AWAEY!
Kl. 20.00 Velkomsttale og etape præmieuddeling på Havnetorvet.
Kl. 23.00 Thy Baren Lukker.

HUSK: Afhentning af spisebilletter til Struer, Nykøbing, Fur og Skive er Onsdag kl. 8.00 det er sidste chance, under skippermødet i Thisted.

Der kan forekomme ændringer i tidsplanen, grundet vejret.

Dommer både: ” Knot To Worry” Kaldet Limfjorden Rundt. Blå Motorsejler.
Dommer. Niels Sohn. Mobil. Nr. 29445013
Bådfører: Michael Skatka. 41917166

Måltagning: ”Elephanten” Grå kutter.
Bådfører: Erik Bertelsen. Mobil nr.: 40364846.
Måltagnings dommer: Elo Kjærsgaard. Mobil nr. 28420967

Dommerbådene fører hvidt flag med rødt ”HANCOCK” logo, samt Moland flag.

Hjælpefartøjer: Ved start og mål.

MVH ”Mandø” vil være ved det ene start linje mærke og” Limfjorden Rundt ”eller en af hjælpebådene ved det andet.
Elephanten vil være det ene mål linje mærke og evt. Mandø det andet. Kaperen af Sæby og Sahra af Skagen, samt Polarulv, vil også kunne indgå som evt. mærkefartøjer.


 • Onsdag 15. september:
  2. etape fra Thisted til Struer

2. Etape. 15. september 2021.
THISTED – STRUER.
Distance 35 s.m. hvoraf de 5 s.m. er til broen.

Kl. 07.00. Skippermøde i Thisted Sejlklubs Klubhus. Morgenmad til skipperne
under mødet.
Husk afhentning af spise billetter til Struer, Nykøbing, Fur og Skive.

Kl. 08.00. Afsejling mod broen, gerne fælles gennemsejling.

Start: Startlinjen kan evt. være mellem Kabel båke på Ørhale & Mors, ca. 1 s.m.
syd for broen, herom oplyses på V.H.F.
Kan ændres.
Kl. 10.00. 1. start. 2. Klasser.
Kl. 10.10. 2. start. 3. Klasser.
Kl. 10.20. 3. start. 2. klasser.

HUSK: Ikke startende skibe, skal holde sig fra startområdet.
Venø holdes om styrbord.

Mål: Evt. ved Struer Havn eller Venøs sydspids. Herom oplyses på V.H.F.

Kl. 17.00. Forventet ankomst til Struer Havn for sidste skib.

Kl. 18,30 Teltet åbnes. Opsat ud for havnekontoret.
Kl. 19.00 Uddeling af Etapepræmier v / Borgmester Niels Viggo Lynghøj.
Kl. 19.30 Servering af Biksemad, Husk de udleverede armbånd.
Struer By & Kommune, Nordvestjysk Fjordkultur, samt Marilyn Annes Venner står for dette.

Havnen: Havnefogeden vil være med på V.H.F. og få os
placeret i havnen (se skitse).
Der forefindes bad i Struer Sejlklub.

Thisted Havn, tlf. nr.  97911400.
Struer Havn, tlf. nr.  97850228.
Havnechef. Torben L. Strømgaard. Struer, tlf. nr.  22101539.

 • Torsdag 16. september:
  3. etape fra Struer til Nykøbing Mors


  Struer – Nykøbing Mors.

Distance 21. sm.

Kl.  08.00.                  Skippermøde i Nordvest Jysk Fjordkulturs hus på kajen.     

Samtidig kan der afhentes 1. rundstyk pr. besætningsmedlem her.

Fra kl. 7.30.

                                    Sponsoreret af Super Brusen. Struer.

Kl.  09.00.                  Afsejling til start, evt. ud for Venø Havn.

                                   I må gerne se at komme af sted, så vi ikke skal vente på nogle få.

Start:                   Kan ændres.

Kl. 10.00.                   1. start  2. klasser

Kl. 10.10.                   2. start  3. klasser

Kl. 10.20.                   3. start  2. klasser.

Ruten:                      Gennem Venø Sund, Venø om styrbord, Kås Bredning, Salling Sund.

Mod Nykøbing Mors. Oplysning over V.H.F.

Mål:                      

Kl. 16.00                    Evt. ud for Nykøbing Havn, oplysning på V.H.F.

                                   Kik på din havneplan, for placering.

Kl. 12.00                   Boder på kajen er åbne, samt kirketårnet med den flotte udsigt over bl.a.

                                   Havnen. kl. 13,00 – 15,00                            

Udstilling af flotte lokale veteranbiler.

Kl. 16.00.                   Forventet ankomst for sidste skib til Nykøbing.

Kl. 18.30.                   Velkomst ved Borgmester Hans Ejner Bertelsen og

             Turistchef Bente Kristensen i Festteltet.

             Middag i Festteltet: Menu: Gammeldags oksesteg m. kartofler, sovs og div.

             Under spisning vil Borgmesteren uddele etapepræmier.

             Efter spisning vil det populære band ”Tuesday” spille op til dans.

Kl. 24.00                    Godnat fra Nykøbing. En ny dag truer om få timer.

                                   Havnemester: Søren Olsen. (lystbådhavnen)                     21206260

                                                            Niels Pedersen. (erhvershavnen).               23313533

                                   Turistchef Bente Kristensen.                                               30500488

                                   Havnefoged Erhvershavn: Åge                                           23411750

                STØT VORE SPONSORER, DE STØTTER OS, DERFOR INGEN STARTPENGE. • Fredag 17. september:
  4. etape fra Nykøbing Mors til Fur

 • Etape.  Fredag d. 17. september 2021.

Nykøbing – Fur.

Distance min. 15 sm.

Fredag d. 17. september 2021.

Kl. 08.00.                   Skippermøde i Marineforeningens lokaler på Havnen. Hvor der vil være

morgenmad til skipperne. Turistchefen kommer og ønsker ” god vind i   sejlene”                                

Kl. 09.30.                   Afsejling til start. Sted oplyses.

Start:                          Kan ændres.

Kl. 10.00.                   1. start  2. klasser

Kl. 10.10.                   2. start  3. klasser

Kl. 10.20.                   3. start  2. klasser

Ruten:                        Måske Nord om Fur. Oplyses på Skippermøde og på V.H.F.

Mål:

Kl. 15.00.                   Evt. ud for Fur Havn, herom oplyses på V.H.F.

Kl. 16.00                    Forventet ankomst for sidste skib til Fur.

                                    EVT. Overlevering af ”Den Mogede Måge” udsat fra 2020. oplyses.

                                    Udlevering fra et mindre telt på Havnen

Kl. 17.3019.00       Take away mad, forudbestilt og betalt. Menu: Rød Karry Kylling ret med

                                    Tilbehør. 

                                   Vi anbefaler at madudleveringen følger skibenes klasse inddeling.                      

                                   Madudleveringen fra et mindre telt på havnen, følg klasserne i programmet

                                   Så der ikke forsamles for mange.

                                   Spisebilletter a. 110,00 kr. afhentet i Thisted på Skippermødet skal

             medbringes.

                                            Alle Skibe får udleveret affaldssække til emballage

                                   Fur Havn:     Havnefoged  Jørgen Sørensen tlf. 22231626

                                                         Furs Forenede Foreninger: Janne Søndergaard  30519314.

HUSK AT EN NY DAG TRUER OM NOGLE FÅ TIMER.

Støt vore sponsorer, de støtter os, derfor ingen startpenge.


 • Lørdag 18. september:
  5 og sidste etape fra Fur til Skive
 • Etape.  Lørdag d. 18. september 2021.

Fur – Skive.

Distance 19. sm.

Lørdag d. 18. september 2021.

Kl. 08.00.                   Skippermøde i Fur Færgekros festsal på havnen.

              Morgenmad til skipperne. Husk kun 1 fra hvert skib.

Uddeling af etape præmier.

                      Daglig Brugsen Fur. Sponsorer Rundstykker

Kl. 09.00.                   Afsejling til start. Sted oplyses.

Start:                         Kan ændres.

Kl. 10.00.                   1. start 2. klasser

Kl. 10.10.                   2. start 3.klasser.

Kl. 10.20.                   3. start 2.klasser.

Mål:

Kl. 12.00                    Boderne på kajen åbner

Kl. 14.00                    Evt. ud for Skive Havn, herom oplyses på V.H.F.

Kl. 15.00                    Forventet ankomst for sidste skib til Skive Havn.

                                    Pakning af havnen bliver så vidt mulig efter jeres afsejlingstidspunkt.

Kl. 16.30.                   Afsluttende skippermøde i MOLANDs mødelokaler (lige ved kajen) om

                                  ”Limfjorden Rundt” 2021 og evt. ændringer til år 2022.                                        

                                                Moland vil være vært ved en forfriskning.

HUSK: At medbringe Moland flagene.

Kl. 18.00                     Præmieoverrækkelse i Festteltet ved Sydhavnen.

                                    Borgmester Peter Chr. Kirkegaard. Skive vil stå for præmieuddelingen.

                                            Husk spise og drinks billeter

Kl. 19.00                     Skive Kommune og Hancock er medvært ved spisning.

                                    Menu: oksefilet, marineret kylling bryst, flødestuvet kartofler, årstidens salat

                                    Efter spisning spiller ” The Muleskinners” op til afslutningsfest

                                     Foreningen Limfjorden Rundt står for afslutningen.  

Kl. 24.00                      Tak for i år.                                             

Der er præmier til alle gennemførende skibe, leveret af bl.a. vore   

                                            Sponsorer, samt Skive Kommune og Foreningen Limfjorden Rundt                                                        

                                             Det forventes at man møder og møder til tiden!

 Tak for i år og god tur hjem, samt på gensyn i 2022.

    Limfjorden Rundt

Niels Sohn                     


REGLER LIMFJORDEN RUNDT 2021

TRÆSKIBSSEJLADS.

Sejladsen er for alle ældre sejl førende brugsfartøjer eller kopier deraf, de skal have haft last på

kølen eller haft andet erhvervs formål for at kunne deltage i en af de 6 klasser, samt i en af de 2 specialklasser.

Sejladsen afvikles som en etape sejlads over 5 dage, med start i Løgstør, videre til Thisted, herefter

til Struer, Nykøbing og Fur for at slutte i Skive, sejladsen er i uge 37 hvert år.

Der er etableret følgende 8 klasser: Klassen for Tremaster, Klassen over 45 BRT.

Klassen mellem 25 & 45 BRT.  Klassen fra 15 til 25. BRT.   Klassen 5 til 15 BRT.

Klassen 0 til 5 BRT.  Samt de 2 specialklasser, gaffel rig og bermudarig.

V.H.F. ER OBLIGATORISK.

Der skal være V.H.F. ombord og der er lyttepligt, på kanal 77.

 Der må kun anvendes sejl som den pågældende skibstype traditionelt fører,

tvivlspørgsmål afgøres på skippermøderne eller af dommerne.

For hver dagsetape gives der point, således at nr. 1 får 1 point. Nr. 2 får 2 point o.s.v.

Vinder i hver klasse bliver det skib som har færrest point, sammenlagt for de 5 etaper.

I tilfælde af point lighed er det vinderen af den sidst sejlede etape der er afgørende.

Der er 1. 2. 3. præmier til hver klasse, disse kan kun vindes af deltagere der har deltaget i alle 5 etaper. Der er fuldførelsespræmie til alle, samt pokal for Uheldigste Skiw,

Og en for bedst ”Opkvadet skib”.

Derudover er der ”Den Roterende Præmie” som gives for en særlig oplevelse.

Samt en masse spændende præmier, sponsoreret af de deltagende firmaer.

Derudover er der etapepræmie uddeling i havnene, hver dag.

Der af holdes skippermøde hver morgen og evt. aften, hvor der orienteres om praktiske forhold vedrørende sejladsen.     

Alle farvandsafmærkninger skal respekteres, hvis ikke andet oplyses. Overholdes dette ikke tillægges 5 straf point pr. bøje der ikke er blevet respekteret.

Der sejles efter de internationale søvejsregler, ikke kapsejladsregler, samt reglen

                             GODT SØMANDSSKAB.

Der er dommer både ved start og mål, som afgør evt. tvivlsspørgsmål, der kræver hurtig og uopsættelig stillingstagen, samt evt. bane ændring.

Startprocedure er følgende, som sendes over V.H.F. fra dommer båden:

10 min. —- 5 min. —- 3 min. —- 2 min. —- 1 min. —- 30 sek. Herefter nedtælling til nul

Og startskud.

HUSK: Ved 5 min. At slå skruen fra, motor må være standby.

Ved for tidlig passage af startlinien, tillægges 3. point pr. minut, der startes for tidlig.

Reglerne er vedtaget 140989.dog ændret i 2005, 2006, 2007 og 2018.

God Tur & Velkommen til ”Limfjorden Rundt.”  2021.

                                                      Niels Sohn.