Limfjorden Rundt 2016


 

Her kommer et lille pust fra årets sejlads i korte træk. Efter at aftaler med jernbanebroen var kommet på plads, begyndte Limfjorden Rundt at tage form.
Alle skibe stævnede mod Løgstør, som igen havde strakt alle fortøjninger, til den helt store havnefest. Osse i år fik de tørvejr og høj solskin, de havde masser af musik og andre aktiviteter på kajen, som blev besøgt af rigtig mange mennesker, fælles spisning og officiel velkomst, trækken med Svalen gennem svingbroen m. m. Direkte TVudsendelser på Tv2Nord, Salto, TvMidtVest, Mokka, TV2News, samt et hav af den skrevne presse, fulgte med turen rundt i år, der kan heller ikke fås flottere motiver end alle disse skønne skibe.

Skippermøde i Kulturladen, hilsen fra Gl. Dansk Shots, til alle skippermøderne, udlevering af gave fra Løgstør By, til alle skibe. Stor tak til byen og Anders, gennemgang af dagens program, samt udlevering af Moland flag.
Afsejling til start, som blev ved Lysbøjen, fra Ramse til Manø. 2 starter, afgang mod Thisted i svag vind, men høj solskin, måltagning af Elephanten ved Feggesund.
Sejlads i fint vejr til Thisted, nogle havde badedag, efter at havnen var pakket, besætningerne havde fået landlov, nogle havde besøgt Noatun, som i dagens anledning bød på øl.
Fulton og Hjalm sejlede en tur til Vildsund, hvor Poul Pilgård blev søsat. Æret været hans minde.
Nu mødtes alle i bådhallerne til grillstegt gris med tilbehør, fremstillet af Thisted Sejlklubs frivillige, etapepræmier uddeltes, inden musikken spillede op til en svingom.

Skippermøde i Thisted Sejlklub, etapepræmier uddeles fra Hancock og Gl. Dansk Shots, gennemgang af dagens etape, udlevering af små flasker Gl. Dansk Shots, en til hver besætningsmedlem, herefter afgang mod Vildsundbroen. Efter alle var kommet igennem, blev der lige holdt en fælles skål i Gl. Dansk Shots for Poul, vil tro det var i hans ånd. Turen gik nu for motor vest om Mors ned til Kås Bredning hvor starten for dagens etape kom til at ske. Alle kom afsted i 2 starter, mod Struer hvor mållinjen blev lagt syd for Venø. Vi anløb havnen efter tidsplanen.
Borgmestertale og uddeling af etapepræmie, inden vi skulle over i Sejlerbiksens hal til biksemad. Senere musik og dans inden godnat fra Struer.

Skippermøde i Nordvestjysk Fjordkultur, som også stod for aftenens bespisning, uddeling af etapepræmier fra Hancock, dagen program, samt tak til Struer inden afgang mod Venø havn. Her kom starten til at foregå, igen 2 starter, videre mod SallingSund, men vinden ville ikke være med, så sejladsen måtte opgives, og der blev dømt store badedag, Vi havde fået lavet aftale med Salingsundbroen om gennemsejling i 2 fag, her lå Sahra og Polarulv, mellem disse skibe skulle alle passere. Alt lykkedes og skibene ankom efter tidsplanen til Nykøbing Mors. Havnen blev pakket, masser af tilskuer osse her, boder samt forskellige events. Alm. hygge i det rigtig flotte vejr, inden man mødtes i teltet, til spisning, etapepræmie uddeling, inden musik og dans, en rigtig flot aften.

Skippermøde i Marineforeningens lokaler, flere etapepræmier uddelt, samt gave til turistchefen, for trækken i trådene så det hele kom til at fungere på Mors. Afgang til starten, som blev ved Ørodde, mellem Manø og Ramse, igen 2 starter. Herefter gik turen nord om Fur, med mållinje ud for Fur Havn. En rigtig god sejlads med kryds, så der blev kæmpet om placeringerne. Vel anbragt i og ved Fur havn var der hyggestemning overalt, inden det igen blev spisetid i teltet, hvor Chilli John stod for det kulinariske. Furs forenede foreninger stod for praktiske, ledet sædvanen tro af Olly. Efter spisningen igen etapepræmie-overrækkelse, inden stafetten forsatte med underholdning, dette blev grundlagt sidste år. Her var det Noatun der stod for skud, de overdrog den til Naja, som stod for dette i år, med stor succes, inden de igen sendte den videre til næste års besætning, Mira. Festen forsatte til ud på aftenen, men alle var klar over at en ny dag truede om nogle timer.

Skippermøde i teltet, gennemgang af sidste dags etape, etape præmier uddelt igen, inden afsejling til start. Pga vindens retning og styrke, trak vi startlinien ned til Rotholmene, hvor der igen blev 2 starter, Sundsøre blev rundet omkring kl. 11.30, her stod der også rigtigt mange mennesker og nød det flotte syn af 62 sejlførende skibe, som havde kurs mod Skive, hvor målet på dette års Limfjorden Rundt skulle være. Flot sejlads helt ind til Skive Havn. Her var der boder, musik på kajen, MHV Tambourkorps spillede også, igen mange mennesker på kajen der nød afviklingen af 29. udgave af Limfjorden Rundt. Efter afsluttende skippermøde i Molands lokaler, gik turen til Værftets hal 3, her havde Foreningen Limfjorden Rundt sat alt til for at banke en fest sammen, borgmestertale, uddeling af de mange sponsorpræmier til vinderene , samt alle specialpræmier. Musikken blev leveret af Mulskinners, og det var ikke dumt.

Dette års sejlads skulle være en generalprøve på 30 års sejladsens i 2017, det kan godt gå hen og blive svært at få en bedre sejlads end i år, så der arbejdes kraftigt på dette emne, men allerede nu kan vi afslører at der kommer til at ske mange spændende ting i 2017.

Støt op om Sejladsen Limfjorden Rundt, meld jer ind i foreningen, se mere her.

Der skal også lyde en stor tak til vore sponsorer, uden disse kunne dette ikke lykkes, sammen med de frivillige rundt omkring i byerne, ligeledes en stor tak til vore hjælpefartøjer, Manø, Elepanten, Ramse, Sahra, Kapperen, Polar Ulv og Johs. Hejlesen.

Tak for i år og på gensyn i 2017,

PS: De første tilmeldinger er allerede kommet.

God vind
Niels Sohn
Limfjorden Rundt.