Frivilligt arbejde blæser skibene rundt i Limfjorden


Af Tonny Schnoor

Gengivelse af artikel i informationshæftet omkring Limfjorden Rundt 2012 (25 års jubilæum)

Lilla Dan foran feltetFor 25. år i træk mødes en stor del af den danske, og nogle udenlandske, træskibe til den årlige kapsejlads Limfjorden Rundt. Mens pæleormene gnasker i skibenes træværk, stiller utallige frivillige op til mange timers arbejde, velvillige sponsorer leverer præmier og havnebyerne tager imod skibene med åbne arme. Skibene finder til Limfjorden år efter år i uge 37.

”Sådan en sejlads vil vi også have heroppe”. Ordene falder på værtshuset Midtskiws, engang i 1987 hvor ejeren Per Tidemand har været med Niels Sohn, som dengang var styrmandsafløser på skonnerten Bonavista, på kapsejladsen Fyn Rundt for træskibe.
Som sagt så gjort, en sejlads blev stablet på benene. Om de havde siddet og fået en Gambrinus, melder historien ikke noget om, men sejladsen kom til at hedde Gambrinus Cup, opkaldt efter en stærk lokal Hancock øl. Det første år med deltagelse af 6 skibe. Marilyn Anne, Bonavista, Hermes, Nanna Charlotte, Fulton og Jens Krogh.
En sejlads for de gamle træskibe på Limfjorden var en realitet. Året er 1988.

Succes fra starten

Det første år gik så godt, at de blev enige om at gentage succesen. Rygtet havde spredt sig og året efter kunne sejladsen mønstre flere skibe. Dette ved hjælp af kontakterne på Fyn Rundt sejladsen. Ledelsen af sejladsen, Per Tidemand mente ikke at have tid til at stå for det igen, men her var det så at Niels Sohn, som den dag i dag står for sejladsen, trådte i karakter og meldte sig på banen. Dog med den betingelse at der kun skulle være én til at bestemme. Og det skulle være ham. Dette fordi at han havde oplevet for mange diskussioner på sejladsen Fyn Rundt, og det ville han gerne undgå. Sejladsen Fyn Rundt skulle komme til at spille en rolle for det videre forløb af udviklingen af Limfjorden Rundt. Sejladsen skulle være bedre, helst gratis og der skulle ingen diskussioner være på VHF radioen, som Niels Sohn havde oplevet det på sejladsen Fyn Rundt, ombord på skonnerten Bonavista. Sejladen blev fra år 2 omdøbt til det, vi kender den idag ”Limfjorden Rundt”.

Niels Sohns fortid på Bonavista kom også til at spille en rolle for hvorfor, at det lige blev ham der kom til at få overdraget hvervet som leder af sejladsen. Det var nemlig hans gamle skipper Per Thuesen, som lagde en varm anbefaling ind på det afgørende møde, lige inden starten på den anden Limfjorden Rundt. Og da denne sejlads gik til alles tilfredsstillelse, har det været således siden.

Fakta:
Største skib der har deltaget er
Den store Bjørn på 170 Brt.

 

Vejret

For sejladsen har vejret altid været en afgørende faktor. Sejlerne kommer fra nær og fjern for at dyste. Nye sejl er blevet indkøbt og alle er klar til at sejle til det yderste. Derfor skal der sejles og afvikles sejladser alle dage, for at søfolkene er rigtig glade.
Derfor spiller vejret en stor rolle. For tilskuerne betyder det også rigtig meget. Skinner solen er havnene tæt proppet med folk når skibene ankkommer. Og omvendt er der god plads, hvis regnen siler ned.

De første år

Det første år startede sejladsen i Løgstør og fortsatte derefter til Thisted, Struer, Nykøbing Mors for at ende i Skive, som er både idemanden PerTidemand og Niels Sohns hjemby. Efter nogle lidt uheldige episoder i Nykøbing Mors og efterfølgende misforståelser, valgte Nykøbing Mors at sige nej tak det efterfølgende år, hvorefter at Niels Sohn efter en snak med havnefogeden på Fur besluttede, at det i stedet skulle være Fur, hvor havnefogeden nok mente at spejderne gerne ville lave nogle æbleskiver, og så kunne de jo gå på kroen efterfølgende og få en øl. Som sagt så gjort. Fur blev en del af Limfjorden Rundt.

For sejlerne var 4 dage ikke nok. Mange kommer langvejs fra. Maden er god og stemeningeng høj, så hvorfor nøjes med 4 dage. I 2009 blev sejladsen derfor udvidet med en ekstra dag og Nykøbing blev spurgt, om de ville være med igen, hvilket de gerne ville.
I 2009 entreerede Nykøbing Mors så igen på programmet, med nye standarder for maden til besætningerne, som senere har fået skarp konkurrence af de øvrige havne. En usagt konkurrence om hvem der kan lave den lækreste mad, serveret uden ventetid til den laveste pris. Lige i arrangørens ånd.

Sejladsen

Sejladsen starter i muslingernes by Løgstør, hvor skibene mødes mandag aften. Her har Limfjordsmuseet lagt sig i selen for at gøre det hyggeligt for såvel tilskuere som for sejlerne. Fra Løgstør går sejladsen over Løgstør bredning op gennem det smalle Feggesund til Thisted. I 2009 blev starten sat i gang af selve kongeskibet Dannebrog, som var på gennemsejling i Limfjorden. I Thisted står sejlklubben klar med bespisning og god musik til alle sejlerne. Et par gange er det dog sket, at ikke alle skibene er nået frem til
Thisted på grund af en kraftig vestenvind, som gjorde det tæt på umuligt at komme ud gennem Løgstør Renden som byder på meget små og stejle bølger, når det blæser kraftigt fra vest. Der er så i disse situationer blevet arrangeret bus til Thisted, så den gode mad ikke var lavet helt forgæves.

Vildsundbroen

Fakta:
Vildsundbroen passeres årligt af ca 3000 skibe.
2 % af disse kommer igennem i forbindelse
med Limfjorden Rundt

Onsdag morgen sejler hele flåden af træskibe ned gennem Vildsundbroen, og starter sejladsen, som går vest om Mors, videre forbi Venø for at ende i Struer. På grund af det smalle og snoede farvand sydvest for Mors, har der flere år været brug for at sejle for motor på en del af strækningen. Strækningen har da også budt på udfordringer med havbunden for flere af skibene. Nogle gange flere skibe på en gang. I Struer har frivillige hænder igen gjort klar til at tage imod sejlerne. Denne gang er det Nordvestjysk Fjordkultur samt Marilyn Anne´s venner, der står for arrangementet.

Fuld fart nordpå

Tredjedagen har ofte budt sejlerne på forrygende sejlads. Står vinden i vest til sydvest, bliver skibene blæst op mod Nykøbing Mors med vinden ind agten for tværs.
En populær vindretning for de gamle træskibe. Specielt på tredjedagen hvor der på nogle skibe er ved at indfinde sig lidt træthed, er det kærkomment ikke at skulle ”krydse” mod vinden hele dagen.
Nykøbing Mors var med det første år, men holdt så en lang pause for derefter at lægge kajplads til skibene igen i 2009. Med store ambitioner om at give sejlerne en god oplevelse, satte Nykøbing Mors Turistbureau byen på programmet med en middag og et program, som ikke var set i mange år, til stor glæde for tilskuerne og besætningerne ombord på skibene.

Fra æbleskiver til gourmetmad

Fakta:
Hver aften bespises
600 – 700 gæster
fra skibene

Trods den korte distance fra Nykøbing Mors til Fur, har sejladsen flere år budt på hård sejlads. Vinden har været frisk når skibene blev sendt nord om Fur, mens det de andre år hvor sejladsen er gået gennem Fur Sund, har været nervepirrende tæt, når skibene rundende pynten og satte kursen mod målstregen ud for Fur havn.
I teltet på havnen, som Furs Forenede Foreninger står for, har der gennem årene været budt på menuer af forskellig slags. Det første år skibene lagde til kaj, lavede spejderne æbleskiver, hvorefter der var en øl på kroen. Senere blev der satset på den solide kost med kartofler og millionbøf for til sidst at ende op med en kok ude fra, Chili John, som løftede maden op i et niveau, som sejlerne måtte nikke anerkendende til, samtidig med at ventetiden pludselig var væk.

Sidste stop hvor det hele startede

Sejladsens sidste etape går mod ben hvor det hele startede. Skive. En sejlads forbi Rothholmene, Hvalpsund og Sundsøre. Et yndet sted for tilskuerne at stå. På tangen ved Sundsøre kan tilskuerne komme helt tæt på skibene når de tager det sidste sving ned mod Skive og slutter årets sejlads. En sejlads der har ført skibene rundt på en 208 km/ 112 sømil lang sejlads.
I Skive har sejlklubben i mange år stået for aftenens arrangement. Men efter en ombygning af klubbens lokaler og nyt liv i byens værft er arrangementet flyttet til større faciliteter på værftet, så sejlerne kan sidde i samme hal og overvære hyldesten til vinderne.
Det er dog ikke kun vinderne, der kan tage en flot præmie med hjem. Uheldigste skibe og flottest opklarede skib bla. kan også tage nogle af de sponserede gaver med ombord, til minde om en hård uge i godt selskab med andre ligestillede træskibsentusiaster.

Sejladsen sikret i flere år

Med stiftelsen af Foreningen Limfjorden Rundt er der taget skridt til, at der kan komme flere hænder i arbejde for at sikre den fremtidige afvikling af sejladsen. En sejlads som hele tiden har haft fremgang i deltagerantal og hvor de enkelte arrangementer i hver havn til stadighed bliver overgået af sig selv år for år. Hele tiden med blik for at det skal koste så lidt så muligt for de deltagende skibe, så der kan være penge til at udskifte de planker, som pæleormene stille og roligt gnasker i sig.

Fakta:
I 1988 deltog 6 skibe, og i  2011 61 skibe