Limfjorden Rundt 2012


Op til sejladsen var der flot vejr, så alle deltagerne nåede frem til den store træskibsfestival i Løgstør. Limfjords Museet og Løgstør kommune, med Anders Bloksgård i spidsen havde en flot optakt til starten på jubi sejladsen Limfjorden Rundt for 25 gang.

Gl. dansk bød som sædvanen tro på en lille startpatron til skippermødet.

Under skippermødet fik Harry Pedersen, der for 23 år siden sejlede med Havjarl af Aalborg, ordet, han fortalte lidt om de sejladser han havde deltaget i, inden han frem tog et flag med en karikatur af mand og hund, under Limfjorden Rundt, denne blev uddelt til samtlige skibe som så skulle føre den til slut.

Tirsdag kl. 10:30 gik starten på første etape mod Thisted, starten gik mellem Manø og Ramse, alle kom godt af sted i den friske vind, det blev til en flot sejlads med vinden foran tværs, mållinjen blev lagt senere mellem Svanen og Elephanten ved Feggesund, da vinden blev for spids ned igennem Feggesund, så herfra og til Thisted gik det for motor, nogle med lidt sejl.

Vel ankommet til Thisted, hvor byen også havde sat boder på kajen. Der var også musikalsk underholdning rundt omkring, kl. 19.00 mødtes alle til den store grisefest i bådhallerne, hvor sejlklubben havde disket op med salatbar m.m. God musik blev det også til krydret med Thy øl.  Her blev det også til etapepræmier uddelt af kommunen.

Onsdag morgen igen skippermøde. Start patroner, kaffe fra Thisted med morgenbrød, pudsigt så stor en flåde der deltog i år, der var dækket op til 120 personer, så vi mangler lige at få alle skibe registreret, jeg mener nu kun der deltog ca. 60 skibe.

Efter skippermødet gik turen mod Vildsundbroen, gennemsejlingen hvor alle opfordredes til at komme igennem i ca. 4 grupper, og det lykkedes.

Turen for motor forsatte til udsejlingen i Salling Sund, hvor starten kom til at gå kl. 11:00. Her efter gik det i rask fart ned øst om Venø til mållinjen ved sydspidsen af Venø. Inden Struer havn anduvedes, til uddeling af etapepræmier inden der skulle indtages biksemad i hallen ved Sejlebiksen, igen et flot arrangement ang. af Nordvestjysk fjordenkultur og Marilyn Annes venner.

Efter skippermødet torsdag morgen gik det ud til fælles start ud for Venø Havn, hvor startlinjen blev mellem Manø og Ramse, fra Manø optog man video af starten, som var fantastisk flot, den blev så vist på teltdugen om aftenen i Nykøbing Mors.

Turen gik op igennem Salling Sund mod broen, hvor mållinjen var lagt udfor Glyngøre Havn, efter målgangen, stod det for havnepakning, igen en flot sejlads dag, skulle afsluttes med en flot fest arrangement fremstillet af Turistkontoret m. flere, det var kommunalbestyrelsen som stod for opvartningen, etapepræmier uddeles af Borgmester Lauge Larsen, musikken stod Tonight for igen i år, men en gæste solist trådte på scenen i ca. 1 time, det var den sejlende Blues sanger Dale Smith, han fik lige alle til at svede, en stor tak til ham og ikke mindst Nykøbing Mors, som det igen var en fornøjelse at anløbe.

Fredagens morgenmøde foregik i Marineforeningens lokaler, nu var der ikke helt så mange skippere, antal passede bedre denne gang, Borgmesteren ønske os alle en god tur, samt velkommen til næste år, inden afsejling stod Nykøbing Mors dagplejer med samtlige børn opstillet på havnekajen, hånd i hånd, en flot gestus fra øen.

Afgang til Limfjordens Perle Fur, efter en flot sejlads nord om Fur, nåede næsten alle i havn, desværre måtte Flekkerøy stå for skud, en uheldig bomning satte en stopper for den fremtidige sejlads, Bjørnar (skipperen) brækkede lårbenet 2 steder, og så trådte Manø i aktion, med hjælp af Utopia, som havde en læge ombord, denne episode blev flot taklet af alle, han kom til Fur, hvorefter en ambulance kørte ham på sygehuset.

På Fur stod Furs forende foreninger, med Olly i spidsen for festelighederne, hvor Chilli John igen havde fremtryllet en flot menu, efter spisning uddelte borgmesteren etape præmier, festen forsatte for nogle til ud på de små timer.

Skippermøde i teltet inden afsejling mod Skive lørdag morgen, tak til Fur.

Starten gik lige øst for havnen, ned mod Sunsøre hvor mållinjen blev lagt, da vinden igen blev for spids til at trække ned til Skive for sejl.

Efterhånden som skibene nåde Skive og blev pakket i forhold til hvornår de skulle afsejle igen, begyndte havnekajerne at syde af liv, i Skive Fjord var der opankret 2 coastere som ventede på at Limfjorden Rundt skulle forlade kajen igen. Dette er ikke helt normalt.

På kajen havde Foreningen Limfjorden Rundt fået stablet et flot arrangement på benene, med masser af boder, serverings telt og musikalsk underholdning forskellige steder på kajen.

Kl. 16:00 var der afsluttende skippermøde i Molands møde lokale, hvor sejladsen i år og næste års sejlads blev vendt, der var dog ikke mange kommentar, kun bagateller, Kl. 18:00 mødtes alle til afslutningsfesten i hal 3 omme på Værftet, hvor Foreningen havde pyntet op til festen, først delte Borgmester Flemming Eskildsen præmier ud, inden forskellige taler kom med meget flotte udtagelser om 25 års jubilæums sejladsen, ud over præmier til de respektive placeringer, gik præmien for uheldigste skib til nordmanden Bjørnar, Best opklarede skib gik til Viking af Svendborg, den roterende præmie gik til Jens Krogh af Ålborg for at havde deltaget alle år, herefter var der spisning inden orkesteret spillede op til dans, som blev ved ud til de små timer.

Konklusionen må være, jubii sejladsen blev en succes selv om vejret ikke vidste sig fra den bedste side.

Der skal lyde en stor tak til alle vore sponsorer, firmaer og kommuner, uden dem kunne denne storslåede event ikke afvikles.

En særlig tak til Digisource i Viborg, for deres støtte vedr. programmernes redigering og trykning, en ikke lille post.

Dette var en lille beretning om Limfjorden Rundt 2012, vi var aldrig blevet færdige med at skrive, hvis vi skulle havde alt med i år.

 

Tak for i år og på gensyn i 2013.

Limfjorden Rundt

Niels Sohn

Skive.