Program for Limfjorden Rundt 2023


Uge 37 i 2023 er som sædvanligt dedikeret til Limfjordens vande for alle træskibsinteresserede sejlere.

Ugen forløber helt som vanligt

  • Løgstør – mandag 11. september, hvor alle mødes.
  • 1. etape. Tirsdag 12. september: Løgstør – Thisted
  • 2. etape. Onsdag 13. september: Thisted – Struer
  • 3. etape. Torsdag 14. september: Struer – Nykøbing Mors
  • 4. etape. Fredag 15. september: Nykøbing Mors – Fur
  • 5. etape. Lørdag 16. september: Fur – Skive

Maritim festival i Løgstør mandag 11. september fra 10.00-23.00

19.00 Gratis koncert med De Galvaniserede Leoparder i teltet

21.00 Gratis koncert i Sømandskroen
(Limfjordsmuseets Historiske Bådebyggeri) med bandet FAR

Se hele programmet for Løgstør her

1. etape. Tirsdag d. 12. september 2023.
LØGSTØR – THISTED.
Distance 23 s.m.

Kl. 08.00 Skippermøde i Kulturladen på havnen. Husk at afhente spisebilletter til Thisted.

Kl. 08.30 Afsejling til start, som evt. vil være ude ved lysbøjen ved indsejlingen til renden. Der er 3 s.m. derud og der kan være meget strøm.

Start: Evt. ved lysbøjen, herom oplyses på V.H.F. 77.
Starterne kan ændres.
Kl. 10.00 1. start på 1. etape af ”Limfjorden Rundt ” 2023: 2 klasser.
Kl. 10.10 2. start på 1. etape for 3 klasser.
Kl. 10.20 3. start på 1. etape for 2 klasser.
Startlinjen er mellem 2 store bøjer, udlagt ved siden af startbådene.

Banen: Oplyses på skippermødet eller over V.H.F. kanal 77 undervejs.

Mål: Thisted Havn. Afhængig af vindretning og tid vil der evt. blive lavet alternativt mål. Evt. ved Feggesund. Herom oplyses på V.H.F.
Pakning af havnen skal overholdes.
KL. 11.00 Aktiviteter på havnen starter. Foodtrucks åbner, indtil kl.21.00.
Kl. 14.00 Første skibe begynder at ankomme til Thisted.
Kl. 17.00 Ankomst for sidste skib.
Kl. 18.00 Madteltet åbner. Til kl. 20,00. Spise billetter betalt og bestilt. 145.00 kr. pr. stk. skal medbringes.
Menu:
Langtidsstegt gris, ristede petit kartofler, klassiske fløde kartofler, 2 slags salater, nybagt brød, Thy urt dressing og kryddersmør.
Kl. 20.00 Velkomsttale og etapepræmieuddeling i teltet.
Kl. 23.00 Teltet lukker.

HUSK: Afhentning af spisebilletter til Struer, Nykøbing, Fur og Skive er onsdag kl. 8.00 det er sidste chance under skippermødet i Thisted.

Der kan forekomme ændringer i tidsplanen, grundet vejret.

Dommerbåde: ”Christina” Targa Motorbåd, creme-farvet.
Dommer. Niels Sohn. Mobil. nr. 29445013
Bådfører: Kalle Ramsdahl. Mobil nr.40101450.

Måltagning: ”Elephanten” Grå kutter.
Bådfører: Erik Bertelsen. Mobil nr.: 40364846.
Måltagnings dommer: Elo Kjærsgaard. Mobil nr. 28420967.

Dommerbådene fører hvidt flag med rødt ”HANCOCK” logo, samt Wimex flag.

Hjælpefartøjer: Ved start og mål.

MHV 902 ”Manø” vil være ved det ene startlinjemærke og ”Christina” eller en af hjælpebådene ved det andet.
Elephanten vil være det ene mållinjemærke og evt. Manø det andet.
Johs. Hejlsen og Sahra af Skagen, samt Polarulv, vil også kunne indgå som evt. mærke og hjælpe – fartøjer.

2. etape. Onsdag d. 13. september 2023.
THISTED – STRUER.
Distance 35 s.m. hvoraf de 5 s.m. er til broen.

Kl. 07.00 Skippermøde i Thisted Sejlklubs Klubhus. Morgenmad til skipperne under mødet.
Husk afhentning af spise billetter til Struer, Nykøbing, Fur og Skive.

Kl. 08.00 Afsejling mod broen, gennemsejling styres af brovagten, som også er på 77.
Husk at give hinanden plads til gennemsejling.

Start: Startlinjen kan evt. være mellem Kabel båke på Ørhale & Mors, ca. 1 s.m.
syd for broen, herom oplyses på V.H.F.
Kan ændres.
Kl. 10.00 1. start: 2 klasser.
Kl. 10.10 2. start: 3 klasser.
Kl. 10.20 3. start: 2 klasser.

HUSK: Ikke startende skibe, skal holde sig fra startområdet.
Venø holdes om styrbord.

Mål: Evt. ved Struer Havn eller Venøs sydspids. Herom oplyses på V.H.F.
Kl. 17.00 Forventet ankomst til Struer Havn for sidste skib.

Kl. 14.00 – 19.00 Det store telt på kajen med maritime boder åbner på Promenadekajen.
Kl. 14.00 – 21.00 Folk – Club 95s musiktelt ved Vejerboden. Gratis adgang.

Kl. 18.30 Festteltet åbnes. Opsat ud for Havnekontoret.
Egne drikkevarer må IKKE medbringes
Kl. 19.00 Uddeling af Etapepræmier v. borgmester Marianne Bredal.
Kl. 19.30 Servering af GRATIS biksemad, Husk de udleverede armbånd, som udleveres på skippermødet i Thisted onsdag morgen.
Struer Kommune, Nordvestjysk Fjordkultur, samt Marilyn Annes Venner står for dette.

Havnen: Vi vil prøve at få jer placeret i havnen (se skitse) lyt med på VHF kanal 77.
Der forefindes bad i Struer Sejlklub.
Thisted Havn tlf. nr. 97911400.
Struer Havn tlf. nr. 97850228.
Havnechef Ole Schmidt, Struer, tlf. nr. 23271490.

STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS, DERFOR INGEN STARTPENGE.

3. etape. Torsdag d. 14. september 2023.
STRUER – NYKØBING MORS.
Distance 21. s.m.

Kl. 08.00 Skippermøde i Nordvest Jysk Fjordkulturs hus på kajen.

Kl. 09.00 Afsejling til start, evt. ud for Venø Havn.
I må gerne se at komme af sted, så vi ikke skal vente på nogle få.
Start: Kan ændres.
Kl. 10.00 1. start: 2 klasser.
Kl. 10.10 2. start: 3 klasser.
Kl. 10.20 3. start: 2 klasser.
Ruten: Gennem Venø Sund, Venø om styrbord, Kås Bredning, Salling Sund. Mod Nykøbing Mors.
Oplysning over V.H.F.
Mål:
Kl. 14.00 Evt. ud for Nykøbing Havn, oplysning på V.H.F.
Kik på din havneplan for placering.

Kl. 12.00 Boder på kajen åbner.
Kl. 14.00 – 17.00 Udstilling af flotte lokale veteranbiler fra Mors og Thy.
Kl. 16.00 Forventet ankomst for sidste skib til Nykøbing.
Kl. 17.00 Koret ”sang på Menuen” synger på Skonnerten Fulton.
Kl. 18.30 Velkomst ved Borgmester Hans Ejner Bertelsen og
Turistchef Bente Kristensen i Festteltet.
Herefter:
Middag i Festteltet:
Menu:
Svinekam stegt som vildt m. kartofler, sovs og div. tilbehør.
Under spisning vil borgmesteren uddele etapepræmier.
Efter spisning vil de populære musikere Gerhard & Lasse Mark spille op til dans.
Kl. 24.00 Godnat fra Nykøbing. En ny dag truer om få timer.

Havnemester: Søren Olsen. (lystbådhavnen) mobil nr. 21206260
Niels Pedersen. (erhvershavnen) mobil nr. 23313533
Turistchef Bente Kristensen mobil nr. 30500488
Havnefoged Erhvershavn: Åge mobil nr. 23411750

4. etape. Fredag d. 15. september 2023.
NYKØBING MORS – FUR.
Distance min. 15 s.m.

Kl. 08.00 Skippermøde i Marineforeningens lokaler på Havnen. Hvor der vil være morgenmad til skipperne. Turistchefen kommer og ønsker ” god vind i sejlene”
Kl. 09.30 Afsejling til start. Sted oplyses.

Start: Kan ændres.
Kl. 10.00 1. start: 2 klasser.
Kl. 10.10 2. start: 3 klasser.
Kl. 10.20 3. start: 2 klasser.

Ruten: Nærmest Nord om Fur.
Oplyses på Skippermøde og på V.H.F.

Mål:
Kl. 15.00 Evt. øst for Fur Havn, herom oplyses på V.H.F.
I år skal den nye Langskibsbro på 105 m igen bruges, det er ydermolen mellem de 2 indsejlinger.
Følg pakkeplanen, I bliver kaldt op og kan komme på plads.

Kl. 16.00 Forventet ankomst for sidste skib til Fur.
Der er boder på havnen, grill og Mosters Kaffebar, romkugler og nybagt kringle, samt ølvogn fra Fur Bryghus.
Afhentning af spisebilletter i festteltet.

Kl. 18.00 Festteltet på havnen åbner.
Menu: Shanghaikylling m. kartofler, årstiden salat, brød og smør.
Fur Bryghus og Dagli Brugsen Fur, sponsorerer en Fur Øl til maden.
Etapepræmieuddeling, sponsoreret af Furs Forenede Foreninger.

Overlevering af ”Den Mogede Moge” skal videre. Mathilda af Mølløsund, står for underholdingen i år. Spisebilletter a. 135,00 kr. afhentet i festteltet skal medbringes, teltet er kun til 536 spisende, så det bliver først til mølle princippet, ellers på skift eller ombord. Herefter spiller bandet Context op til dans, fra kl. 20.30 til kl. 23.30. Fur Havn: havnefoged Jørgen Sørensen mobil nr. 22231626. Furs Forenede Foreninger: Janne Søndergaard mobil nr. 30519314.

5. etape. Lørdag d. 16. september 2023.
FUR – SKIVE.
Distance 19. s.m.

Kl. 08.00 Skippermøde i festteltet på havnen.
Morgenmad til skipperne. Husk kun 1 fra hvert skib.
Daglig Brugsen Fur sponsorerer rundstykker.

Kl. 09.00 Afsejling til start. Sted oplyses.
Start: Kan ændres.
Kl. 10.00 1. start: 2 klasser.
Kl. 10.10 2. start: 3 klasser.
Kl. 10.20 3. start: 2 klasser.

Kl. 12.00 Boderne på kajen åbner.

Mål:
Kl. 14.00 Evt. ud for Skive Havn, herom oplyses på V.H.F.

Musik på kajen.

Kl. 15.00 Forventet ankomst for sidste skib til Skive Havn.
Pakning af havnen bliver så vidt mulig efter jeres afsejlingstidspunkt.

Kl. 16.30 Afsluttende skippermøde i MOLANDs mødelokaler (lige ved kajen) om
”Limfjorden Rundt” 2023 og evt. ændringer til år 2024.
Moland vil være vært ved en forfriskning.
HUSK: Medbring Wimex flagene.

Kl. 18.00 Præmieoverrækkelse i Festteltet ved Sydhavnen.
Borgmester Peter Chr. Kirkegaard. Skive vil stå for præmieuddelingen.
Husk spise og drinks biletter.
Kl. 19.00 Skive Kommune og Hancock er medvært ved spisning.
Menu: Rosa stegt kalvefilet, marineret svinefilet, flødekartofler, ristede kartofler med persille, cremet flødesauce, blandede salater m. cremet dressing, brød og smør. incl. 1 stor fadøl / vand- vin.
Kr. 165,00. betalt v. tilmeldingen.

Efter spisning spiller ” The Muleskinners” op til afslutningsfest. Foreningen Limfjorden Rundt står for afslutningen.

Kl. 24.00 Tak for i år.

Der er præmier til alle gennemførende skibe, leveret af bl.a. vore sponsorer, samt Skive Kommune og Foreningen Limfjorden Rundt. Det forventes at man møder og møder til tiden! Tak for i år og god tur hjem, samt på gensyn i 2024.


Regler for LR 2023

Sejladsen er for alle ældre sejlførende brugsfartøjer eller kopier deraf, de skal have haft last på kølen eller haft andet erhvervsformål for at kunne deltage i en af de 5 klasser, samt i en af de 2 specialklasser.
Sejladsen afvikles som en etapesejlads over 5 dage, med start i Løgstør, videre til Thisted, herefter til Struer, Nykøbing og Fur for at slutte i Skive.
Sejladsen er i uge 37 hvert år.

Der er etableret følgende 7 klasser: Klassen for Tremaster, Klassen over 45 BRT, Klassen mellem 25 & 45 BRT, Klassen fra 15 til 25 BRT, Klassen under 15 BRT.
Samt de 2 specialklasser, gaffelrig og bermudarig.

V.H.F. ER OBLIGATORISK.
Der skal være V.H.F. ombord og der er lyttepligt, på kanal 77.
Der må kun anvendes sejl som den pågældende skibstype traditionelt fører, tvivlspørgsmål afgøres på skippermøderne eller af dommerne.

For hver dagsetape gives der point, således at nr. 1 får 1 point, nr. 2 får 2 point o.s.v.
Vinder i hver klasse bliver det skib som har færrest point, sammenlagt for de 5 etaper.
I tilfælde af pointlighed er det vinderen af den sidst sejlede etape der er afgørende.

Der er 1. 2. 3. præmier til hver klasse, disse kan kun vindes af deltagere der har deltaget i alle 5 etaper. Der er fuldførelsespræmie til alle, samt pokal for ”Uheldigste Skiw ”,
Og en for bedst ”Opkvadet skib”.
Derudover er der ”Den Roterende Præmie” som gives for en særlig oplevelse.
Samt en masse spændende præmier, sponsoreret af de deltagende firmaer.
Derudover er der etapepræmie uddeling i havnene, hver dag.
Der afholdes skippermøde hver morgen og evt. aften, hvor der orienteres om praktiske forhold vedrørende sejladsen.
Alle farvandsafmærkninger skal respekteres, hvis ikke andet oplyses. Overholdes dette ikke tillægges 5 strafpoint pr. bøje der ikke er blevet respekteret.
Der sejles efter de internationale søvejsregler, ikke kapsejladsregler, samt reglen
GODT SØMANDSSKAB.
Der er dommerbåde ved start og mål, som afgør evt. tvivlsspørgsmål, der kræver hurtig og uopsættelig stillingstagen, samt evt. baneændring.

Startprocedure er følgende, som sendes over V.H.F. fra dommerbåden:
10 min. —- 5 min. —- 3 min. —- 2 min. —- 1 min. —- 30 sek. Herefter nedtælling til nul.
Og startskud.
HUSK: Ved 5 min. at slå skruen fra, motor må være standby.
Ved for tidlig passage af startlinien, tillægges 3 point pr. minut, der startes for tidlig.

Reglerne er vedtaget 140989. Dog ændret i 2005, 2006, 2007 og 2018.
God tur & velkommen til ”Limfjorden Rundt.” 2023.