Referat – Limfjorden Rundt 2017


LR Logo 2017LR plakat 2017De mange skibe ankom i løbet af mandagen til Løgstør, 63 fremmødte, hvor byen igen havde lavet et flot event, med musik, spisning og skibsvandring, samt viste hvordan man trak skibe igennem svingbroen og kanalen. Heldigvis holdt det tørvejr, så publikum og besætninger fik en god dag og aften, efter alle var blevet bespist med skipperlabskovs.
Morgenskippermødet blev afholdt i Kulturladen, med start hjælp af Gl. Dansk Shots, uddeling af havneprogrammet, velkomst og orientering om sejladsen i år.
Anders fra Limfjordsmuseet havde ordet, og fortalte at der igen i år var en gave til hvert skib.
Stor tak til Løgstør.

Afsejling til start, som igen var ved anduningsbøjen til sejlrenden.
Videre mod Feggesund hvor Elephanten havde lavet en mållinje, da vinden tog til og drejede så meget at de ikke kunne komme igennem Feggesund for sejl. Efter Feggesund øgede vinden yderligere op mod 16 m/sek. Så alle ankom til Thisted for motor til tiden.
Vel anbragt i havnen var der hygge rundt omkring på bådene, samt Noatun havde inviteret på øl, pga. deres 80 års fødselsdag.
Senere gik det mod bådhallerne til fællesspisning, hvor menuen i år var grillstegt gris og kæmpe salatbar, samt etapepræmie-uddeling og borgmestertale, inden musikken spillede op til dans.
Morgen skippermøde i Sejlklubbens lokaler, mærkeligt nok dækket op til ca. 110 personer, her var fyldt, selvom der kun er tilmeldt 63 skibe??

Igen startpatron fra Gl. Dansk Shots, etapepræmie-uddeling fra Hancock, samt Ledernes flag til de førende skibe. Spisebilletter blev afhentet af nogle, stadigvæk noget rod, de frivillige der har med dette at gøre fra de forskellige byer, er ved at være trætte af dette rod, så næste år vil tilmeldingen indeholde konto nr. til hver by, således at de bliver betalt på forhånd, en ekstra eller to kan der så findes ud af undervejs.

Der var Gl. Dansk Shots til samtlige besætningsmedlemmer. Efter gennemsejling af Vildsundbroen, var der fællesskål.

Sejladsen startede her ved Ø hale, kabelbåkene, Ramse under Thy og over til Manø som lå under Mors.

Herefter gik turen ned mod Nees Sund hvor der var etableret en mållinje, da vinden herfra begyndte at dreje og øge i styrke,
Alle sejlede videre mod Struer, som var afslutning på denne etape, det var på dette stræk at Ramse, dommerbåden, fik problemer med gearkassen. Elephanten tog Ramse på siden, der blev bjærget sejl, og tog Ramse med i havn.

Borgmestertale, uddeling af etapepræmier, samt velkomst, alm. hygge inden det gik mod Sejlerbixen, som havde lagt bådhal til, så alle kunne få en gang biksemad.

Ramses videre sejlads blev afklaret ved at Ramse kom på siden af Sahra af Skagen, som var med som følgebåd, her blev Ramse resten af turen til Skive.

Morgen-skippermøde i Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler, Gl. Dansk Shots stod i gen for opstarten, gennemgang af resultater, uddeling af etapepræmier fra Hancock og Lederflag til førerskibet i hver klasse, dagens program blev gennemgået , stor tak til Nordvestjysk Fjordkultur og Struer.

Afsejling mod Nykøbing Mors, starten kom til at ske ved Kås hoved for alle klasser samtidig, op gennem Sallingsund, hvor mållinjen blev øst for broen.

Så gik det mod havnen til pakning, hygge rundt omkring på havnen, her var også mange boder, samt rigtigt fint vejr.

Alle mødtes i det store telt, igen til velkomst af turistchefen og borgmesteren, inden vi gik til spisning, som bestod af gammeldags oksesteg med tilbehør, borgmesteren delte etapepræmier ud, herefter spilledes der op til dans.

Morgenskippermøde i Marineforeningens lokaler, igen alt for mange skippere?

Gl. Dansk Shots hjalp igen til med at starte dagen, inden gårsdagens etapepræmier blev uddelt, sammen med Ledernes førerflag, dagens program blev gennemgået.

Turistchefen kom og ønskede alle en god tur og tak for besøget, Limfjorden rundt sagde også tak for besøget, samt tak til Marineforeningen.

Afsejling til start som blev ved Ør odde, lige uden for Nykøbing, dagens sejlads kom til at gå nord om Fur, som blev en virkelig god tur, med målmand ved Engelst odde, på vej ind i Fursund øst fra.

Vel ankommet og tæt pakket i Fur havn, gik alle mod teltet for at blive bespist, herefter var der etapepræmie-uddeling, inden Mira som sidste år fik stafetten ” Den moede høne” overrakt fra Naja, Mira havde lavet en sang undervejs til Fur, som blev taget godt imod, inden Mira lod stafetten gå videre til Marilyn Anne, herefter kom der gang i musikken og dansen.

Sidste morgen-skippermøde i teltet, her kom Gl. Dansk Shots til, som medicin for mange, det var en god fest.
Etapepræmie-uddeling af de store Hancock og Lederflagene til de førende skibe, gennemgang af resultater og dagens program.

Afsejling til start, som kom til at gå syd for Sundsøre Odde, ned mod

Skive, hvor mållinjen blev ved Grønning Øre.

Skibene ankom planmæssigt til Skive, hvor det heldigvis klarede op, lige som de begyndte at ankomme.
Også her var der mange tilskuer, boder og andre aktivister på kajen, alle hyggede sig, inden det afsluttende skippermøde i Molands lokaler.
Først bød Moland velkommen, de sagde bl.a. at de var glade for at være en del af Limfjorden Rundt.
Her blev årets sejlads drøftet, div. ting vedr. sejladsen i år, ændringer til næste år, regelændringer osv.
Men alt i alt var det småting, som måske bliver taget til følge.

Moland sluttede af med at sige, de er med næste år igen.
Tak for det.

Alle mødtes så i teltet til velkomst, borgmestertale og præmieuddeling, fra det store præmiebord, stillet til rådighed af vore sponsorer.

Herefter var Skive Kommune, Hancock og SparVest Fonden medsponsorer til bespisning, samt lidt flydende til halsen, alt sat i funktion af Foreningen Limfjord Rundt.
Dette blev heldigvis en stor susses for alle parter, og vi forventer lige så stort fremmøde næste år.

Der skal lyde en stor tak til alle vore sponsorer, og forhåbentlig et for sat godt samarbejde i 2018, uden disse kunne dette enestående event, i en afkrog af Danmark, dog Danmarks smukkeste farvand, ikke lade sig gøre.

På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 6 skibe til Limfjorden Rundt 2018.

Tak for i år.

Vi ses i 2018.
Niels Sohn
Limfjorden Rundt
Formand.