Sejladsreferat 2022


Limfjorden Rundt 2022


Mandag 12. september

I Løgstør begyndte de stolte sejlskibe at anløbe havnen, man genså gamle venner, samt mange nye dukkede op til 35. udgave af Limfjorden Rundt. De fleste på deltagerlisten var nået frem, der havde også været meget fint vejr op til, så der var fine transportsejladser til Løgstør.
Nye besætninger var eller påmønstrede. Havnen blev fyldt godt og vel op.

Løgstør havde igen stillet et flot event på benene, lige fra boder på havnen til musik i det gl. bådebyggeri, åbning af svingbroen, med hestetræk af skib igennem.
Bespisning af samtlige deltagere, ligeledes var der morgenmad til alle, inden skipperne skulle til skippermøde i Kulturladen.

Tirsdag 13. september

Kl. 8.00 skippermøde i kulturladen.
Her blev de budt velkommen af morgensponsoren Nordsøolie, udlevering af havneprogram, Wimex flag, herefter var der velkomst, orientering om det nye handicapsystem som arbejdes videre med.

Herefter blev dagens 1. etape gennemgået, vejret var imod os, omkring 20 m.sek fra vest var ikke det bedste. Nogle af deltagerne var i løbet af mandagen, aftenen og natten forhalet til Thisted for at undgå blæsevejret.

Sejladsen til Thisted blev for de fleste for motor, nogle måtte have en slæbeline fra de blå slæbebåde, samt Manø, som heldigvis var med igen. De blå slæbebåde er Sahra fra Skagen, Johs. Hejlesen, Hirtshal samt Polarulv, Tønsberg(Norge).

En stor tak til Løgstør, Anders Bloksgård som den der trækker i alle skøder, som fik en lille gave med logo på fra en af vore mange sponsorer, Imerco.

Vel ankommet til Thisted, var alle deltagere samlet, hvor Thisted havde sat et stort festtelt op på havnekajen. Her var der spisning for alle deltagere, senere etapepræmie-uddeling, som på grund af ingen sejlads på 1. etape gik til slæbebådene og Elephanten, måltagningsbåden.


Onsdag kl. 7.00 skippermøde i Thisted Sejlklubs lokaler.

Udlevering af spisebilletter til de resterende byer, gennemgang af dagens etape efter indtagelse af Nordsøolie. Morgenmad til skipperne, sjovt med over 100 skippere, til 70 både???

Afsejling til startområdet, lige syd for Vildsund Broen, som fint og sikkert lukkede alle igennem på kort tid, det kunne nok ikke være sket ved fjernbetjening af broklappen.

Der var lige den sædvanlige landgang af sørøvere ved børnehaven, i år var det Agape der var sørøverskib, det klarede de til ug.

Herefter gik sejladsen i gang med 3 starter, flotte starter med masser af plads, herefter gik det for fulde sejl mod Struer, hvor der blev lavet mållinje ved syd spidsen af Venø.

Alle i mål pakket i Struer havn, besøg i div. boder og musiktelt på havnen, inden der skulle skaffes, Biksemad, i det store festtelt, med etapepræmie-uddeling, samt en gave til borgmesteren, med logo så han kan se hvor pengene skal gå til, når vi kommer næste år.

En stor tak til Struer, Marilyn Annes Venner og Nordvestjysk Fjordkultur.

Torsdag, Skippermøde kl. 8.00 i Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler.

Efter gennemgang af gårdsdagens etape, med etapepræmie-uddeling, disse etapepræmier er sponsoreret af Hancock. Kom vi til gennemgang af dagens etape til Nykøbing Mors. Startpatron fra Nordsø olie, i gen i år var der et krus fra Struer Havn, samt en årbog om Marilyn Anne. Rundstykker kunne medtages til besætningerne.

Tak til Nordvestjysk Fjordkultur, Asger fik lige en gave med logo.

Afsejling mod Mors, løbsledelsen besluttede at dem der ville sejle for sejl kunne gøre dette, sejladsen mod Mors blev ikke sat i gang, da vi igen havde meget luft imod flokken.

Vel ankommet og pakket i Nykøbing Havn, gik hyggen og besøg i de mange boder, inden der var sang på menuen, fra dækket af Fulton.

Festteltet blev åbnet, folk gik til bords, der blev åbnet for udlevering af maden, senere da alle havde fået godt med god mad, blev der etapepræmie-uddeling, denne gang, uden etapesejre gik etapepræmierne til de mindste deltagende skibe der havde kæmpet sig op til Nykøbing Mors.

Borgmesteren fik lige en gave med logo, så han kunne se om ikke det lykkes at finde noget tilskud til Morsø Turist Kontor, der står for denne fest, ligeledes fik han en fin henstilling om ikke at flytte turistkontoret op i gågaden.

Bente som trækker i linerne, også til dette event, fik ligeledes en gave. Herefter spillede orkesteret op til dans.

Fredag, Skippermøde kl. 8.00 i Marinestuen.

Igen for mange skippere i forhold til deltagende skibe.

Gennemgang af dagens etape nord om Fur, til mållinjen på østsiden af Fur.

Stor tak til Morsø Marineforening for igen at lægge lokaler til, her var der igen morgenmad til skipperne.

Denne dags etape lovede godt, solskin, svag vind fra nordlig retning, dog øgende i løbet af dagen.

3 flotte starter ud for Ørodde, nord om Fur, dette var heldigvis en flot tur, der hævede sig over de andre dage med meget luft.

Fra øst begyndte skibene at dukke op i horisonten, på vej ind mod Fur Havn, mange for sejl, flot syn for de mange tilskuere på havnen, hvor de mange boder blev flittigt besøgt,

Fur havde sat det store telt op langs kajen.

Efter pakning af havnen, samt den nye langskibsbro, som blev taget i brug lørdagen før var besætningerne klar til at indtage maden i teltet.

Efter spisning var der uddeling af etapepræmier, da dette var overstået, skulle den ”Moge Måge” underholde, i år var det Agape, som havde fremstillet en fin sang, som blev omdelt, efter dette skulle Agape videregive “Den Moge Måge”, til næste års underholdere, dette blev en svensk deltager Mathilde af Møllesund, der skal stå for det festlige indslag på Fur i 2023.

Også en stor tak til Furs Forenede Foreninger, der stod for alt på Fur, de fik også lige en gave med logo.

Lørdag Skippemøde kl. 8.00 i teltet.
Gennemgang af fredagens etape, etapepræmie-uddeling, samt resultater blev gennemgået, gennemgang af sidste etape mod Skive.

3 starter øst for Fur, øst om Rotholmene, forbi Sundsøre mod mållinjen i nærheden af Skive. En rigtig flot sejlads med slæk på skøderne. Mange ankom til Skive Havn for sejl, på havnen var der rigtig mange tilskuere, hvor de mange boder blev flittigt besøgt.

Da alle skibene var pakket i havnen, nogenlunde efter afgangs tidspunkt.

Nu var tiden ved at være til det sidste skippermøde i Molands lokaler, som Wimex er en del af. Aflevering af Wimex flag, ris og ros om sejladsen i år, dog mest ros.

Handicapudregningen arbejdes der videre på, men enighed om at det er en god ide.

Kl. 18.00 er der afsluttende præmieuddeling i festteltet af Skives borgmester Peder Chr. Kirkegård. Et sand orgie af præmier fra mange af vore sponsorer.

Tak til Wimex, Randers Reb, Hancock, Viskum Snaps, Nordsø olie, Hvide Sande Skibs & Bådebyggeri, Imerco Skive, Sparrekassen Danmark, Maskinrummet i Skagen, Maritime Woodcraft, Skive Kommune, SparVest Fonden, Spar Nord Fonden, Rent Liv, Rema 1000 og Foreningen Limfjorden Rundt, samt vores fotograf Brian Amtoft.

Ligeledes en stor tak til Polarulv, Sahra, Johs. Hejlesen, Mandø og ikke mindst Elephanten, måltagningsfartøjet, der i år fik Den Roterende Log, som er en vandrepræmie som uddeles til en deltager der har gjort noget godt eller anderledes for sejladsen. Elephanten blev købt for 11 år siden, Erik har arbejdet på den lige siden, og fået et fantastisk skib. Der skal også lyde en stor tak til deres besætninger, for deltagelse. Også tak for lån af Dugong som hoveddommerbåd, og dens besætning, der næsten har været med i alle år.

Specialpræmien, en gammel blok med messingplade på samt et penge beløb, gik til Emanuel, med Nis Hammer som skipper.

Skive Kommune har igen i år sørget for at der er en fuldførelse præmie til hvert skib, de få der ikke har fået endnu, kan henvende sig og få en.

Efter præmieuddelingen fik borgmesteren også en lille gave med logo.

Stor tak for alle de frivillige fra Foreningen, som du også kan blive medlem af, kik på hjemmesiden. Limfjordenrundt.dk og meld jer ind. Klik her for at se mere om foreningen.

Tak for i år. Vi ses 2023
Mvh.
Limfjorden Rundt 2022
Niels Sohn