Referat Limfjorden Rundt 2018


Klik for at læse programmet

De mange skibe ankom i løbet af mandagen til Løgstør, 68 fremmødte, hvor byen igen havde lavet et flot event, med musik, spisning og skibsvandring, samt en demostration af, hvordan man trak skibe igennem svingbroen over kanalen, heldigvis holdt det tørvejr, så publikum og besætninger fik en god dag og aften, efter at alle var blevet bespist med skipperlabskovs.

Morgen-skippermødet blev afholdt i Kulturladen, med starthjælp af Gl. Dansk Shots, uddeling af havneprogrammet, velkomst og orientering om sejladsen, i år mit 30. år.
Anders fra Limfjordsmuseet fik ordet, og fortalte at der igen i år, ville være en gave til hvert skib.
Stor tak til Løgstør.

Afsejling til start, som blev trukket ned til bunden af Feggesund, hvor der var flyvende start på tid, pga. den stærke blæst, herefter blev Sahra rundet ved Sundby Stengrund ved Vildsundbroen, inden det gik mod mållinjen ud for Thisted havn. Efter Feggesund øgede vinden yderligere op mod 16 – 18 m/sek. Alle ankom til Thisted, nogle for motor, men alle til tiden. En rigtig fin sejlads i meget vind, men i læ af Mors.
Vel anbragt i havnen var der hygge rundt omkring på bådene, samt Noatun havde inviteret på øl, med hjælp fra en af deres sponsorer, Thisted Bryghus.
Senere gik det mod bådhallerne til fælles spisning, hvor menuen i år var grillstegt gris og kæmpe salatbar, uddeling af etapepræmier og tale ved borgmesteren, inden musikken spillede op til dans.

Morgen-skippermøde i Sejlklubbens lokaler, mærkeligt nok dækket op til ca. 110 personer, her var fyldt, selvom der kun var tilmeldt 68 skibe??
Igen startpatron fra Gl. Dansk Shots, uddeling af etapepræmier fra Hancock, spisebilletter blev afhentet af nogle, stadigvæk noget rod, men meget bedre end sidste år.
Der var Gl. Dansk Shots til samtlige besætningsmedlemmer, kl. 11.00 efter gennemsejling af Vildsundbroen, havde vi en fælles skål.

Sejladsen startede nord for Ager Ø, hvor Ramse lå over til Manø som lå under Mors.
Herefter gik turen ned mod sydspidsen af Venø, hvor Elephanten havde etableret en mållinje.
Dette blev også en fin sejlads.

Alle sejlede videre mod Struer, der var afslutning på denne etape.
Velkomst og tale ved borgmesteren, uddeling af etapepræmier, alm. hygge inden det gik mod Den Gamle Kornsilo, der i år var et nyt tiltag, her blev der serveret en gang biksemad.

Morgen-skippermøde i Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler, Gl. Dansk Shots stod igen for opstarten, gennemgang af resultater, uddeling af etapepræmier fra Hancock.
Dagens program blev gennemgået. En stor tak til Nordvestjysk Fjordkultur og Struer.

Afsejling mod Nykøbing Mors, starten kom til at gå ved Venø havn og vest ud til Manø for alle klasser samtidig, op gennem Sallingsund, hvor mållinjen blev øst for broen. Så gik det mod havnen til pakning, hygge omkring på kajen, her var mange boder, samt rigtigt fint vejr.
Alle mødtes i det store telt, til velkomst ved borgmesteren og turistchefen, inden der var spisning, der bestod af gammeldags oksesteg med tilbehør, borgmesteren delte etapepræmier ud, herefter blev der spillet op til dans.

Morgen-skippermøde i Marineforeningens lokaler, igen alt for mange skippere?
Gl. Dansk Halv bitter, hjalp igen til med at starte dagen, inden gårsdagens etapepræmier blev uddelt, og dagens program blev gennemgået. Turistchefen kom og ønskede alle en god tur og tak for besøget, Limfjorden Rundt sagde også tak, samt en tak til Marineforeningen.

Afsejling til start som blev ved Ør Odde, lige ud for Nykøbing, dagens sejlads kom til at gå nord om Fur, det blev en virkelig god tur, med målgang ved Grønner Odde, på vej ind i Fursund fra øst.
Vel ankommet og tæt pakket i Fur havn, gik alle mod teltet for at blive bespist, herefter var der uddeling af etapepræmier, inden Marilyn Anne som sidste år fik stafetten ” Den moede høne” overrakt fra Mira, Marilyn Anne havde lavet en sang undervejs til Fur, den blev der taget godt imod. Marilyn Anne lod stafetten gå videre til Fylla, efter dette kom der gang i musikken.

Sidste morgen-skippermøde i teltet, her kom Gl. Dansk Halv bitter til, som medicin for mange, det havde været en god fest.
Etapepræmie uddeling af de store Hancock, gennemgang af resultater og dagens program.

Afsejling til start, som kom til at gå syd for Grønner Odde, ned mod Skive, hvor mållinjen blev ved indsejlings bøjerne ind til Skive.
Skibene ankom planmæssigt til Skive, hvor det heldigvis klarede op, da skibene begyndte at ankomme.
Også her var der mange tilskuere, boder og andre aktiviteter på kajen, alle hyggede sig, inden det afsluttende skippermøde i Molands lokaler.
Moland bød velkommen, og sagde bl.a. at de var glade for at være en del af Limfjorden Rundt.
Årets sejlads blev drøftet, div. ting vedr. sejladsen, ændringer til næste år, regelændringer osv. Men alt i alt var det småting, der måske bliver taget til følge.
Moland sluttede af med at sige, de er med næste år igen.
Tak for det.

Herefter mødtes alle i teltet og blev budt velkommen, borgmesteren holdt tale, og derefter var der uddeling af præmier, fra det store præmiebord, fra vore sponsorer.
Herefter var der spisning, alt sat i funktion af Foreningen Limfjord Rundt. Stor tak til alle de frivillige.
Dette blev en stor succes for alle parter, vi forventer lige så stort fremmøde næste år.
Der skal lyde en stor tak til alle vore sponsorer, og et forhåbentlig fortsat godt samarbejde i 2019, uden disse kunne dette, enestående event, i en afkrog af Danmark, Danmarks smukkeste farvand, ikke lade sig gøre.

En stor tak til: Salling Bank, Randers Reb, Hvide Sande Skibs og Bådbyggeri, Viskum Snaps, H.J. Jacobsens Eftf., Rema 1000, Hancock, Imerco, Gl. Dansk Halvbitter, Moland, SparNord Fonden, Mærsk Fonden samt Skive Kommune.

På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 4 skibe til Limfjorden Rundt 2019.

På hjemmesiden limfjordenrundt.dk ligger der videoer og masser af billeder og links til billeder.

Tak for i år.
Vi ses i 2019.
Niels Sohn
Limfjorden Rundt