Limfjorden Rundt 2010


Uge 37 vil nok i år blive husket på regn og blæst det meste af tiden, der blev dog sejlet og alle planlagte byer fik den stolte flåde på besøg.

Løgstør havde i dagene op til hevet gevaldigt i skøderne, og sat alle sejl til, både med shanty fest og andre gode tiltag, som kulminerede med Borgmester tale og fyrværkeri, mange mennesker til spisning i teltet, tirsdag morgen mødte alle gamle som nye skippere, fra de 60 skibe til skippermøde i Kulladen, efter lidt snak og hilsen på Gl. Dansk (sponsor) blev der afhentet Moland flag og programmer, samt udlevering af muleposen fra Løgstør med godter herfra, nu begyndte afsejlingen til start, som skulle være ved anduningsbøjen. Der skal lyde en stor tak til Løgstør.

Starten kom til at gå kl. 10.30 for de første 3 klasser og 10.45 gik starten for de resterende 5 klasser, det blev kryds op til Feggekosten, hvor Lyø havde lagt en mållinje ud, her startede motorsejlads med støttesejl mod Thisted, som var næste anløbshavn.

Ca. kl. 14.00 begyndte de første skibe at dukke frem af disen foran havnen, skibene blev pakket i havnen, mange tilskuer på kajen fik igen et flot syn, Thisted havde fået mange forskellige aktiviteter samlet på kajen, Saga med skipper, T.S. formand med flere gjorde sig på Tv.

Kl. 19.00 bød Thisted By, Sejlklub og deres sponsorer på Spidstegt gris med tilbehør, Thy pilsner, etapepræmie uddelingen blev trukket i langdrag da der manglede en Borgmesterinde, hun dukkede dog ikke op, så måtte vi selv klare dette, det gik dog også uden uheld. Nyt musik tiltag blev taget med jubel, igen
en stor tak til Thisted.

Onsdag morgen skippermøde i Sejlklubbens lokaler, igen med tilskud fra en af vores sponsor(Gl. Dansk), inden kursen blev sat mod Vildsund Broen, som igen var velvillig til at stoppe trafikken og lade de stolte skibe passere, der blev forsat for motor mod Struer, da vinden stod i forkert retning og så var der nok af
den, alt mellem 15 og 24 m.sek.

Vel ankommen til Struer, blev der ændret lidt i planen, etape præmierne blev først uddelt under spisningen af Borgmesteren, da det regnede og blæste på det tidspunkt det skulle være sket. Etapepræmier kan ikke tilfalde nogen når der ikke blev sejlet, så i stedet blev det slæbebådene der blev kaldt frem og modtog præmierne I Struer var der sat div. boder op, med musik, prøvesmagning o.s.v. Kl. 19.00 var der serveret biksemad i SejlerBixens bådhal, virkelig et fint arrangement.

Torsdag morgen efter skippermøde i Nordvestjysk Fjordkulturs hus gik turen mod starten, som kom til at gå ud for Venø Havn, for alle klasser samtidig, med vinden agterlig gik det stærkt op igennem Salling Sund, mod Nykøbing Mors, de hurtigste skibe tog omkring 2 timer til Salling Sund broen hvor mållinjen var. I Nykøbing var der igen sat mange tiltag i sving, boder med alt, Marineforeningen tog mod trosser, samt de havde åbent i Marinestuen.

Kl. 19.00 indfandt skippere med besætninger sig i det store telt, hvor Borgmesteren dirigerede folk på plads, han skulle herefter styre slagets gang med spisning, godt hjulpet af div. byrådsmedlemmer som stod for serveringen, under spisningen spillede orkesteret fra sidste år stille musik så man også her kunne tale sammen, Borgmesteren holdt en fin tale, hvorefter der blev delt etape præmier ud og festen forsatte til ud på de små timer.

Fredag morgen lagde Marineforeningen lokaler til, Borgmesteren kom og satte skippermødet i gang, samtidig med at han kunne fortælle at Nykøbing Mors fremover var frihavn for T.S. skibe, der blev sagt stor tak til Nykøbing for en fin modtagelse, samtidig med at det blev afgjort at vi kom igen i 2011.

Afsejling til start, som blev ud for Nykøbing, samtlige klasser startede samtidig, kursen blev sat nord om Fur, ved øst siden af Fur ramte en skæv sø, åledrivkvasen Akita fra Skive, 2 mand blev kastet i søen, men blev hurtigt samlet op af Johs. Hejlesen, som tog båden på slæb til Fur, opdriften i stævnen holdt den flydende, sikkert i havn fik man fat i en traktor og trak den forsigtig op i slæbestedet, her blev den tømt for vand, gjort klar til start lørdag, der siden meddelt at alle dele på nær en sandal og et kamera blev bjærget.

Dette beviser at de hjælpefartøjer vi har med rundt er et most, som vi ikke kan undvære, der skal også lyde en stor tak til disse.

Skibene blev lagt til kaj på Fur efter måltagningen ude ved Engelst Odde. Her skulle der spises i teltet, hvor Chili John havde lavet en kulinarisk menu, den var bare god, eller et citat som den tidligere Bonavista Skipper Per Thuesen altid brugte, Dette kan spises uden større ubehag, man kunne skylle efter med Fur Øl. Forkvinden på Fur Olly delte dagens etape præmier ud, herefter forsatte festen til kl. sent. Som de siger på Fur, om nogle timer truer en ny dag.

Skippermøde i teltet om morgenen med div. ting til. Fur skal havde en rigtig stor tak, for deres store indsats.

Afsejling mod Skive, desværre var vinden ikke i den rigtige retning, men der var nok af den, så igen en forhaling for motor mod Skive, Loa med Anna Møller på slæb, men de var ikke de eneste der var på slæb, vel ankommet til Skive, blev der afholdt afsluttende Skippermøde i Molands lokaler, hvor der blev budt
velkommen, samt var der en forfriskning til deltagerne, her blev der drøftet sejladsen i år og om evt. ændringer til næste år, det eneste der var på tale var de berømte spisebilletter, hvor vi i løbs ledelsen lovede at tage sig af og få fundet en løsning inden 2011.

Ellers var der kun stor tilfreds hed tros vejret, der skal også lyde en stor tak til Moland, der har gjort dette træf muligt igen. Moland har meddelt at de ønsker at være hoved sponsor igen til Limfjorden Rundt 2011.

Skive havde i år løftet afslutnings havnen, med bl.a. toiletvogne, boder og veteranbil udstilling, samt musik på kajen, det holdt for så vidt tørvejr hele eftermiddagen, så de mange fremmødte tilskuer kunne nyde synet af de stolte skibe rundt omkring i havnen.

Den store afslutning skulle starte kl. 18.30 med Borgmester tale, inden det blev tid til præmie uddeling, velover stået præmieuddeling, hyldest til div. Slæbebåde, måltagnings båden Lyø, dommerskibet Ramse, en tak til vore sponsorer, samt Værftet der havde lagt hal til, hallen var pyntet op til den store fest, som Skive Sejlklub stod for.

Formanden for T.S. Poul Erik Clausen holdt en tale for Limfjorden Rundt og takkede alle byer med deres mange hjælpere, for den store indsats der bliver gjort under dette Event. Sluttelig fik Borgmesteren en gave med Limfjorden Rundts logo på, samt en bog fra T. S. Ligesom de andre Borgmestre rundt i havnene også fik.

Så blev det skaffetid, igen fin mad medsponsoreret af Skive Kommune, med drikkelse sponsoreret af lokale Hancock, samt vore andre sponsorer, som dette efterhånden store stævne ikke kan lade sig gøre uden, de sponsorerer præmier, annoncer, tilskud til musik, og div. forbrugs ting undervejs.
Efter spisning, lagde et Norsk Shanty kor ud, virkelig underholdende, inden orkesteret spillede op til fest, vi fik også lige et enkelt gæste optræden af en sangerinde inden festen forsatte til ud på de små timer.

Fra løb ledelsen skal der lyde en stor tak til alle som har været indvoldveret i Limfjorden Rundt 2010,
Samt på forhåbentlig gensyn til Limfjorden Rundt 2011, der skal dog tilføjes at under en uge efter afslutningen er der tilmeldt 3 skibe til 2011.
Dette var lidt om årets sejlads ” Limfjorden Rundt 2010 ”.

Niels Sohn
Limfjorden Rundt.
Skive.