Limfjorden Rundt 2015


Uge 37, en af årets store sejlads begivenheder, startede imod sædvanen tro med rigtigt godt vejr. Løgstør stod badet i godt vejr, normalt regner det her.
De mange skibe anløb havnen i løbet af dagen, der blev fyldt godt op da der var tilmeldt 61 skibe, fra ind- og udland. Løgstør havde igen i år lagt ud med en flot maritimfestival, med alle former for underholdning, som i år kom til sin ret uden regn.
Fælles spisning om aftenen i teltet, morgenmad samme sted, inden det første skippermøde i Kulturladen tirsdag morgen, uddeling af programmer m.m. Startpatron fra Gl. Dansk Shot, gennemgang af dagens program, start ved Lysbøjen, kurs sat mod Thisted, desværre ikke for meget vind, sejladsen blev senere på dagen aflyst, så skibene kunne nå Thisted til den fastsatte tid.

Alle skibe ankommet til Thisted, havnen pakket, herefter fællesspisning i Sejlklubbens bådhaller, her blev dagens etapepræmier delt ud til de der anløb havnen for sejl, herefter musik med dans, inden køjerne trak, så man er klar til en ny dag.

Morgenskippermøde i Sejlklubben med morgenmad til skipperne, gennemgang af dagens etape, inden Gl. Dansk Shot blev delt ud 700 stk små flasker, en til hver besætningsmedlem.
Der blev så varslet at kl. 11.00 ville der blive holdt en fælles andagt for alle over VHFen, for at hilse på en af vore gode sponsorer, inden da var der sædvanen tro startpatroner også herfra til skippermødet, så dagen kunne slåes igang. Afsejling mod Vildsund broen, videre herfra for motor, efter at nogle skibe havde sædvanen tro været inde og lege sørøver med børnehaven, kl. 11.00 fælles skål, videre for motor mod Struer.

Vel ankommen hertil, blev der delt etapepræmier ud, da der ikke var blevet sejlet kapsejlads, gik disse til hjælpebådene, senere gik turen til fællesspisning i hallen ved Sejlerbixen, inden folk hen på aftenen tørnede ind, næste dag står jo snart for skud.

Morgenskippermøde i Nordvestjysk Fjordkulturs klubhus, gennemgang af dagens program, startpatron fra Gl. Dansk, afsejling mod Nykøbing, ved Kås hoved blev sejladsen startet, alle kom godt afsted i det fine vejr, ikke for meget vind, men der kunne sejles, efter nogle timer blev der taget i mål i nærheden af Sallingsund Broen, inden skibene begyndte at anløbe Nykøbing Havn. Vel ankommet hertil i høj solskin, mange folk på kajen også her, i alle havnene var legeskibet et stort tilløbsstykke, et nyt tiltag.
Spisning i det store telt, velkomst her som de andre steder ved borgmestre m.m.
Etape præmie uddeling til de respektive vindere i hver klasse, inden festen forsatte for nogen ud til de små timer.

Morgenskippermøde i Morsø Marinestue, godmorgen med en Shot, inden gennemgang af dagen sejlads, Turistchefen sagde tak, og inviterede os igen til næste år.
Afsejling mod start, ud for Nykøbing, nord om Fur, virkelig en flot tur, med målgang i mellem færgelejerne, rigtigt flot syn fra land, her var også samlet mange mennesker.
Pakning af havnen, spisning i teltet på kajkanten, efter spisning havde Olly opfordret Noatun fra Thisted til at lave lidt underholdning, det blev rigtig godt modtaget, og lod stafetten gå videre til næste års udfordrer, Naja fra Sundsøre, som modtog denne.
Etapepræmie uddeling igen til vinderene i hver klasse, så kom der pludselig en overraskelse af de store, på grund af at Fulton har passeret de 100 år i år, spillede Dale Smiths Bluesband op, det løftede lige stemningen til langt over teltrygningen, dette forsatte langt ud på aftenen, læs natten.

Lørdag morgen skippermøde i teltet, igen med tiltrængt startpatron fra Gl. Dansk Shot, efter gennemgang af dagens etape, som også er den sidste i år, afsejlede skibene mod Skive, starten kom til at gå lige syd for Sundsøre, skibene fik her en flot sejlads ned til afslutningen i Skive. Ved sejlrendens start ind til Skive, var der mål.
Mange kom helt ind til havnen for sejl, hvor der blev saluteret fra lavet kanoner på kajen, musik på kajen mange boder også her, desværre åbnede de for de store spuleslanger fra himmelen, lige før det hele druknede i regn, men det gik, hen og blev tørvejr igen.

FultonAfsluttende skippermøde i Molands lokaler, om sejladsen i år og næste år. Moland bød velkommen og fortalte at de støttede op igen næste år om Limfjorden Rundt, måske med deltagelse i egen båd.
Herefter gik det mod Værftets hal 3 hvor der var afslutningsfest, med præmieoverrækkelse, med fine præmier fra vore mange gode sponsorer uddelt af Skives Borgmester.
Den indstiftede pengepræmie fra sidste år, uddelt af Foreningen Limfjorden Rundt, det er dem der står for arrangementet i Skive, her kan man melde sig ind for at støtte den gode sag, bevaring af de gamle skibe. Gik i år til Thisted galeasen Noatun, i forbindelse hermed følger en blok med navneskilt på fra modtagerne, denne blok har faktisk lidt af en historie. Blokken har siddet på det gode skib Bonavista af Rungsted, som egentlig var skyld i Limfjorden Rundt blev en realitet, havde jeg ikke sejlet med den store skipper Per Thuesen, som sidder deroppe og kikker på os, fra omkring 1977 og frem, havde jeg nok ikke været tovholder på Limfjorden Rundt i år for 27. gang, første gang var jeg med på Fulton, så Limfjorden Rundt i år er 28 gang.

Sejladsledelsen siger stor tak til alle de frivillige hjælpere rundt omkring i havnene, også en meget stor tak til vore sponsorer, for uden dem kunne det slet ikke lade sig gøre, også tak til Mandø og de andre hjælpefartøjer, vi glæder os til at se jer igen i 2016 til Limfjorden Rundt. Vi nærmer os de 30 år.

Limfjorden Rundt
Niels Sohn.