Program for Limfjorden Rundt 2022


Som sædvanligt vil Limfjorden Rundt blive gennemført i uge 37.
Det vil sige i ugen fra mandag 12. september til afslutningen i Skive lørdag 17. september

Dommer-, måltagnings- og følgebåde

Dommerbåde: ”Marie Dugong” Kaldet Dugong. Hvid/ Blå Motorsejler, HR 46.
Dommer. Niels Sohn. Mobil. Nr. 29445013
Bådfører: Kalle Ramsdahl. Mobil nr. 40101450

Måltagning: ”Elephanten” Grå kutter.
Bådfører: Erik Bertelsen. Mobil nr.: 40364846.
Måltagnings dommer: Elo Kjærsgaard. Mobil nr. 28420967

Dommerbådene fører hvidt flag med rødt ”HANCOCK” logo, samt Wimex flag.

Hjælpefartøjer: Ved start og mål.

MHV ”Manø” vil være ved det ene start linje mærke og” Dugong ”eller en af hjælpebådene ved det andet.
Elephanten vil være det ene mål linje mærke og evt. Mandø det andet. Johs. Hejhlesen og Sahra af Skagen, samt Polarulv, vil også kunne indgå som evt. mærkefartøjer.

1. etape: Løgstør – Thisted, tirsdag 13. september 2022

Distance 23 S.M.

Kl. 08.00 Skippermøde i Kulturladen på Havnen.
Husk at afhente Spisebilletter til Thisted.

Kl. 08.30 Afsejling til start, som evt. vil være ude ved lys bøjen ved indsejlingen til
renden. Der er 3 s.m. derud og der kan være meget strøm.

Start: Evt. ved lys bøjen, herom oplyses på V.H.F. 77.
Kan ændres.
Kl. 10.00 1. start på 1. etape af ”Limfjorden Rundt ” 2022. 2. klasser
Kl. 10.10 2. start på 1. etape for 3. klasser
Kl. 10,20 3. start på 1. etape for 2. klasser
Startlinjen er mellem 2 store bøjer, udlagt ved siden af startbådene.

Banen: Oplyses på skippermødet eller over V.H.F. kanal 77 undervejs.

Mål: Thisted Havn. Afhængig af vindretning og tid vil der evt. blive lavet alternativ mål. Evt. ved Feggesund. Herom oplyses på V.H.F.
Pakning af havnen skal overholdes.
KL. 11.00 Aktiviteter på havnen starter, Streetfood trucks åben til kl21,00, ca. 30 stk.
Kl. 14.00 Første skibe begynder at ankomme til Thisted.
Events & Musik på havnen starter, rundt på havneområdet.
Kl. 17.00 Ankomst for sidste skib.
Kl. 18.00 Madteltet åbner. Til kl. 20,00. Spise billetter betalt og bestilt. 125.00 kr. pr. stk. skal medbringes.
Kl. 20.00 Velkomsttale og etape præmieuddeling i Teltet
Kl. 23.00 Teltet Lukker.

HUSK: Afhentning af spisebilletter til Struer, Nykøbing, Fur og Skive er Onsdag kl. 8.00 det er sidste chance, under skippermødet i Thisted.

Der kan forekomme ændringer i tidsplanen, grundet vejret.
Thisted Havn tlf. nr. 97911400.


2. etape: Thisted – Struer, onsdag 14. september 2022

Distance 35 s.m. hvoraf de 5 s.m. er til broen.

Kl. 07.00. Skippermøde i Thisted Sejlklubs Klubhus. Morgenmad til skipperne
under mødet.
Husk afhentning af spise billetter til Struer, Nykøbing, Fur og Skive.

Kl. 08.00. Afsejling mod broen, gennemsejling styres af brovagten, som også er på 77.
Husk at give hinanden plads til gennemsejling.

Start: Startlinjen kan evt. være mellem Kabel båke på Ørhale & Mors, ca. 1 s.m.
syd for broen, herom oplyses på V.H.F.
Kan ændres.
Kl. 10.00. 1. start. 2. Klasser.
Kl. 10.10. 2. start. 3. Klasser.
Kl. 10.20. 3. start. 2. klasser.

HUSK: Ikke startende skibe, skal holde sig fra startområdet.
Venø holdes om styrbord.

Mål: Evt. ved Struer Havn eller Venøs sydspids. Herom oplyses på V.H.F.
Kl. 14.00 – 19.00 Det store Telt på kajen med boder åbner.
Kl. 17.00. Forventet ankomst til Struer Havn for sidste skib.

Kl. 15.00 – 21.00 Folk – Club 95 s musiktelt ved Vejerboden. Gratis adgang.
Kl. 15,00 – 16,00 Old Rockies
Kl. 16,30 – 17,15 Struer Shantykor
Kl. 18,00 – 19,00 Thing House Blues Band
Kl. 19,30 – 21,00 Bob Ferguson.

Kl. 18,30 Festteltet åbnes. Opsat ud for Havnekontoret.
Kl. 19.00 Uddeling af Etapepræmier v Borgmester Mads Jakobsen.
Kl. 19.30 Servering af Biksemad, Husk de udleverede armbånd.
Struer Kommune, Nordvestjysk Fjordkultur, samt Marilyn Annes Venner står for dette.

Havnen: Vi vil prøve at få jer placeret i havnen (se skitse) lyt med på VHF kanal 77.
Der forefindes bad i Struer Sejlklub.
Struer Havn tlf. nr. 97850228.
Havnechef. Torben L. Strømgaard. Struer. tlf. nr. 22101539.
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS, DERFOR INGEN STARTPENGE.

3. etape: Struer – Nykøbing Mors, torsdag 15. september 2022

Distance 21. sm.

Kl. 08.00. Skippermøde i Nordvest Jysk Fjordkulturs hus på kajen.
Samtidig kan der afhentes 1. rundstyk pr. besætningsmedlem her.
Fra kl. 7.30. Sponsoreret af Super Brusen. Struer.

Kl. 09.00. Afsejling til start, evt. ud for Venø Havn.
I må gerne se at komme af sted, så vi ikke skal vente på nogle få.
Start: Kan ændres.
Kl. 10.00. 1. start 2. klasser
Kl. 10.10. 2. start 3. klasser
Kl. 10.20. 3. start 2. klasser.
Ruten: Gennem Venø Sund, Venø om styrbord, Kås Bredning, Salling Sund.
Mod Nykøbing Mors. Oplysning over V.H.F.
Mål:
Kl. 14.00 Evt. ud for Nykøbing Havn, oplysning på V.H.F.
Kik på din havneplan, for placering.

Kl. 12.00 Boder på kajen er åbner.
Kl. 14.00 – 17,00 Udstilling af flotte lokale veteranbiler fra Mors og Thy.
Kl. 17,00 Koret ”sang på Menuen” synger på Skonnerten Fulton.
Kl. 16.00. Forventet ankomst for sidste skib til Nykøbing.
Kl. 18.30. Velkomst ved Borgmester Hans Ejner Bertelsen og Turistchef Bente Kristensen i Festteltet.
Herefter:
Middag i Festteltet:

Menu:
Svinekam stegt som vildt m. kartofler, sovs og div. tilbehør.
Under spisning vil Borgmesteren uddele etapepræmier.
Efter spisning vil det populære band ”Tuesday” spille op til dans.
Kl. 24.00 Godnat fra Nykøbing. En ny dag truer om få timer.

Havnemester: Søren Olsen. (lystbådhavnen) 21206260
Niels Pedersen. (erhvershavnen). 23313533
Turistchef Bente Kristensen. 30500488
Havnefoged Erhvershavn: Åge 23411750
STØT VORE SPONSORER, DE STØTTER OS, DERFOR INGEN STARTPENGE.


4. etape: Nykøbing Mors – Fur, fredag 16. september 2022

Distance min. 15 sm.

Fredag d. 16. september 2022.

Kl. 08.00. Skippermøde i Marineforeningens lokaler på Havnen. Hvor der vil være morgenmad til skipperne. Turistchefen kommer og ønsker ” god vind i sejlene”
Kl. 09.30. Afsejling til start. Sted oplyses.

Start: Kan ændres.
Kl. 10.00. 1. start 2. klasser
Kl. 10.10. 2. start 3. klasser
Kl. 10.20. 3. start 2. klasser

Ruten: Nærmest Nord om Fur. Oplyses på Skippermøde og på V.H.F.

Mål:
Kl. 15.00. Evt. øst for Fur Havn, herom oplyses på V.H.F.
I år skal den nye Langskibsbro på 105 m. tages i brug, det er ydermolen mellem de 2 indsejlinger.
Følg pakkeplanen, I bliver kaldt op og kan komme på plads.

Kl. 16.00 Forventet ankomst for sidste skib til Fur.
Der er boder på havnen, grill og Mosters Kaffebar, romkugler og nybagt kringle, samt ølvogn.
Afhentning af spisebilletter i festteltet.

Kl. 18.00 Festteltet på havnen åbner.
Menu: Shanghai kylling m. kartofler, årstiden salat, brød og smør.
Fur Bryghus og Dagli Brugsen Fur, sponsorerer en Fur Øl til maden.
Etapepræmie uddeling af Olly Eksstrand sponsoreret af Furs Forenede Foreninger..

Overlevering af ”Den Mogede Måge” udsat fra 2020. Agape, står for skud.

Spisebilletter a. 135,00 kr. afhentet i festteltet skal medbringes.
Efter dette spiller troubadour og folk Martin Dale fra kl. 20,30 til kl. 23,30
Fur Havn: Havnefoged Jørgen Sørensen tlf. 22231626
Furs Forenede Foreninger: Janne Søndergaard 30519314.

HUSK AT EN NY DAG TRUER OM NOGLE FÅ TIMER.
Støt vore sponsorer, de støtter os, derfor ingen startpenge.

5. etape: Fur – Skive, lørdag 17. september 2022

Distance 19. sm.

Lørdag d. 17. september 2022.
Kl. 08.00. Skippermøde festteltet på havnen.
Morgenmad til skipperne. Husk kun 1 fra hvert skib.
Daglig Brugsen Fur. Sponsorer Rundstykker

Kl. 09.00. Afsejling til start. Sted oplyses.
Start: Kan ændres.
Kl. 10.00. 1. start 2. klasser
Kl. 10.10. 2. start 3.klasser.
Kl. 10.20. 3. start 2.klasser.
Mål:
Kl. 12.00 Boderne på kajen åbner
Kl. 14.00 Evt. ud for Skive Havn, herom oplyses på V.H.F.
Musik på kajen. Kaffeexpressen kører på havnen.
Kl. 15.00 Forventet ankomst for sidste skib til Skive Havn.
Pakning af havnen bliver så vidt mulig efter jeres afsejlingstidspunkt.

Kl. 16.30. Afsluttende skippermøde i MOLANDs mødelokaler (lige ved kajen) om
”Limfjorden Rundt” 2022 og evt. ændringer til år 2023.
Moland vil være vært ved en forfriskning.
HUSK: At medbringe Wimex flagene.

Kl. 18.00 Præmieoverrækkelse i Festteltet ved Sydhavnen.
Borgmester Peter Chr. Kirkegaard. Skive vil stå for præmieuddelingen.
Husk spise og drinks biletter.
Kl. 19.00 Skive Kommune og Hancock er medvært ved spisning.
Menu: oksefilet, marineret svinefilet, flødestuvet kartofler, smørristede nye kartofler med friske krydderurter, rødvinssauce, årstidens salat m. cremet dressing, brød og smør. incl. 1 stor fadøl / vand- vin.
Kr. 150,00. betalt v. tilmeldingen.

Efter spisning spiller ” The Muleskinners” op til afslutningsfest.
Foreningen Limfjorden Rundt står for afslutningen.

Kl. 24.00 Tak for i år.
Der er præmier til alle gennemførende skibe, leveret af bl.a. vore sponsorer, samt Skive Kommune og Foreningen Limfjorden Rundt
Det forventes at man møder og møder til tiden!
Tak for i år og god tur hjem, samt på gensyn i 2023.
Limfjorden Rundt
Niels Sohn


Sejladsregler 2022

Sejladsen er for alle ældre sejlførende brugsfartøjer eller kopier deraf, de skal have haft last på kølen eller haft andet erhvervsformål for at kunne deltage i en af de 5 klasser, samt i en af de 2 specialklasser.
Sejladsen afvikles som en etape sejlads over 5 dage, med start i Løgstør, videre til Thisted, herefter
til Struer, Nykøbing og Fur for at slutte i Skive, sejladsen er i uge 37 hvert år.

Der er etableret følgende 7 klasser: Klassen for Tremaster, Klassen over 45 BRT.
Klassen mellem 25 & 45 BRT. Klassen fra 15 til 25. BRT. Klassen 5 til 15 BRT.
Samt de 2 specialklasser, gaffel rig og bermudarig.

V.H.F. ER OBLIGATORISK.
Der skal være V.H.F. ombord og der er lyttepligt, på kanal 77.

Der må kun anvendes sejl som den pågældende skibstype traditionelt fører,
tvivlspørgsmål afgøres på skippermøderne eller af dommerne.

For hver dagsetape gives der point, således at nr. 1 får 1 point. Nr. 2 får 2 point o.s.v.
Vinder i hver klasse bliver det skib som har færrest point, sammenlagt for de 5 etaper.
I tilfælde af pointlighed er det vinderen af den sidst sejlede etape der er afgørende.

Der er 1. 2. 3. præmier til hver klasse, disse kan kun vindes af deltagere der har deltaget i alle 5 etaper. Der er fuldførelsespræmie til alle, samt pokal for ”Uheldigste Skiw ”,
Og en for bedst ”Opkvadet skib”.
Derudover er der ”Den Roterende Præmie” som gives for en særlig oplevelse.
Samt en masse spændende præmier, sponsoreret af de deltagende firmaer.
Derudover er der etapepræmie uddeling i havnene, hver dag.
Der af holdes skippermøde hver morgen og evt. aften, hvor der orienteres om praktiske forhold vedrørende sejladsen.
Alle farvandsafmærkninger skal respekteres, hvis ikke andet oplyses. Overholdes dette ikke tillægges 5 straf point pr. bøje der ikke er blevet respekteret.
Der sejles efter de internationale søvejsregler, ikke kapsejladsregler, samt reglen
GODT SØMANDSSKAB.
Der er dommer både ved start og mål, som afgør evt. tvivlsspørgsmål, der kræver hurtig og uopsættelig stillingstagen, samt evt. bane ændring.

Startprocedure er følgende, som sendes over V.H.F. fra dommer båden:
10 min. —- 5 min. —- 3 min. —- 2 min. —- 1 min. —- 30 sek. Herefter nedtælling til nul
Og startskud.
HUSK: Ved 5 min. At slå skruen fra, motor må være standby.
Ved for tidlig passage af startlinien, tillægges 3. point pr. minut, der startes for tidlig.

Reglerne er vedtaget 140989. Dog ændret i 2005, 2006, 2007 og 2018.
God Tur & Velkommen til ”Limfjorden Rundt.” 2022.
Niels Sohn.