Program for Limfjorden Rundt 2022


Som sædvanligt vil Limfjorden Rundt blive gennemført i uge 37.
Det vil sige i ugen fra mandag 12. september til afslutningen i Skive lørdag 17. september

Tilmeld dig her

REGLER LIMFJORDEN RUNDT Opdateret til 2021

TRÆSKIBSSEJLADS.

Sejladsen er for alle ældre sejl førende brugsfartøjer eller kopier deraf, de skal have haft last på

kølen eller haft andet erhvervs formål for at kunne deltage i en af de 6 klasser, samt i en af de 2 specialklasser.

Sejladsen afvikles som en etape sejlads over 5 dage, med start i Løgstør, videre til Thisted, herefter

til Struer, Nykøbing og Fur for at slutte i Skive, sejladsen er i uge 37 hvert år.

Der er etableret følgende 8 klasser: Klassen for Tremaster, Klassen over 45 BRT.

Klassen mellem 25 & 45 BRT.  Klassen fra 15 til 25. BRT.   Klassen 5 til 15 BRT.

Klassen 0 til 5 BRT.  Samt de 2 specialklasser, gaffel rig og bermudarig.

V.H.F. ER OBLIGATORISK.

Der skal være V.H.F. ombord og der er lyttepligt, på kanal 77.

 Der må kun anvendes sejl som den pågældende skibstype traditionelt fører,

tvivlspørgsmål afgøres på skippermøderne eller af dommerne.

For hver dagsetape gives der point, således at nr. 1 får 1 point. Nr. 2 får 2 point o.s.v.

Vinder i hver klasse bliver det skib som har færrest point, sammenlagt for de 5 etaper.

I tilfælde af point lighed er det vinderen af den sidst sejlede etape der er afgørende.

Der er 1. 2. 3. præmier til hver klasse, disse kan kun vindes af deltagere der har deltaget i alle 5 etaper. Der er fuldførelsespræmie til alle, samt pokal for Uheldigste Skiw,

Og en for bedst ”Opkvadet skib”.

Derudover er der ”Den Roterende Præmie” som gives for en særlig oplevelse.

Samt en masse spændende præmier, sponsoreret af de deltagende firmaer.

Derudover er der etapepræmie uddeling i havnene, hver dag.

Der af holdes skippermøde hver morgen og evt. aften, hvor der orienteres om praktiske forhold vedrørende sejladsen.     

Alle farvandsafmærkninger skal respekteres, hvis ikke andet oplyses. Overholdes dette ikke tillægges 5 straf point pr. bøje der ikke er blevet respekteret.

Der sejles efter de internationale søvejsregler, ikke kapsejladsregler, samt reglen

                             GODT SØMANDSSKAB.

Der er dommer både ved start og mål, som afgør evt. tvivlsspørgsmål, der kræver hurtig og uopsættelig stillingstagen, samt evt. bane ændring.

Startprocedure er følgende, som sendes over V.H.F. fra dommer båden:

10 min. —- 5 min. —- 3 min. —- 2 min. —- 1 min. —- 30 sek. Herefter nedtælling til nul

Og startskud.

HUSK: Ved 5 min. At slå skruen fra, motor må være standby.

Ved for tidlig passage af startlinien, tillægges 3. point pr. minut, der startes for tidlig.

Reglerne er vedtaget 140989.dog ændret i 2005, 2006, 2007 og 2018.

God Tur & Velkommen til ”Limfjorden Rundt.”  2021.

                                                      Niels Sohn.


Vælg venligst Kort