Corona-forholdsregler 2020


Limfjorden Rundt 2020 bliver et meget anderledes event, pga. Coronaen.
Vi har valgt at gennemføre sejladsen, men på særlige præmisser.
Hvert skib og skipper står for at alle regler overholdes af besætningerne, samt gæster.

Hold afstand, brug af sprit mm, som reglerne foreskriver.

Gøre eventuelle tilskuere opmærksom herom.

Der vil i år ikke være festtelte med bespisning mm. Nogle havne har valgt at tilbyde take away mad.

Der vil i lighed med sidste år være opstillet bad / toilet muligheder ved havnene.

Skippermøderne: Her henstilles på det kraftigste til at der kun kommer 1 person fra hvert skib, hvis ikke andet er aftalt med Løbsledelsen.

Der vil også være etape præmier i år, se programmet om uddeling af disse.

Der vil også i år være fokus på miljøet. Rent Liv Puljen, Skive støtter Limfjorden Rundt i Corona sejladsen, så hold Limfjorden ren, benyt de udleverede sække til affald, og smid dem i de opstillede containere, på havnene.

Igen og igen, Corona reglerne skal overholdes, tænk på jer selv og andre.
Alle hjælper alle med at ”Limfjorden Rundt 2020 ” ikke skal være en smittespreder.
Pas på os alle.
Hold afstand, vask hænder og sprit af.

Rent Liv Puljen, Skive støtter Limfjorden Rundt i Corona sejladsen,
så hold Limfjorden ren, benyt de udleverede sække til affald, og smid
dem i de opstillede container, på havnene.

Håber vi i 2021 kan vende tilbage til normale forhold.