Referat generalforsamling 2021


Generalforsamling i Foreningen Limfjorden Rundt
Tirsdag den 18. maj 2021
Skive Sejlklub Strandvejen 26, 1. Skive

Referat:

Pkt. 1. Dirigent, Brian Amtoft

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.

Niels Sohn beretter om selve sejladsen, Kristian Fejerskov og Marianne Granvig om aktiviteterne på havnen. Bemærkninger til beretningen:

  • P Filtenborg, tilfredshed med at starten var lidt anderledes, mere plads til skibene ved startlinjen.
  • Gaster tilfredse med, at de ikke skulle fra bådene for at spise i telt, der var mere hygge/god stemning ombord.

Pkt. 3 Regnskab og budget:

Regnskabet bliver delvis godkendt, dette pga af en forkert kontering af enkelte beløb, regnskabet tages op til næste generalforsamling.

Der er ikke lavet noget budget for dette år, pga. Corona situationen.

Pkt. 4 Planer for det kommende år, pga Corona er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at planlægge nogle arrangementer.

Pkt. 5 Indkomne forslag, P Filtenborg der er ønske om , at det vil være muligt at kunne få et bad på havnen nær skibene, Niels Sohn undersøger dette.

Pkt. 6 Kontingent, fortsætter med de kr. 100, hellere flere medlemmer end en stigning.

Pkt. 7 Valg:

Da det ikke var muligt at afholde generalforsamling i 2020, er dette år sprunget                  over, på valg er :

Niels Sohn genvælges for 2 år.

Marthe Aagaard  genvælges for 2 år.

Kritisk revisor Brian Amtoft for 1. år

Revisorsuppleant Sven Nørgaard Pedersen for 1. år

Einar Andersen 1. supplant

P Filtenborg 2. suppleant

Pkt. 8 Evt:

Der er fra bestyrelsens side ønsker om, at få flere frivillige til at hjælpe/stå for arrangementet i Skive, Fremmødte var positive over for dette, og der var tilbud om hjælp, men det er ønskeligt med flere.

Referent
Marianne Granvig