Referat Limfjorden Rundt 2020


Corona året.

Limfjorden Rundt 2020 plakat

Planlægning af årets sejlads var slet ikke sjov, hvad måtte og ikke måtte man, restriktioner kom og gik, samtaler med div. myndigheder, tæt på aflysning mange gange, så d. 2. Sep. blev dagen hvor der blev sagt go.

Ingen opfordring til folkesamling, dvs. ingen plakater, infotavler og pressemeddelse mm. Havneprogrammet gik i trykken, færdig med deltagerliste d. 4. sep. Mange ting heri nåede ikke at få den sidste afpudsning, såsom korrektur mm. Den blev klar, ligesom de personer der lægger deres fritid i hele ugen for at være med til at afvikle selve sejladsen, ligeså de havne byer der anløbes, måtte arbejde på højtryk til sidst, for at få det til at fungere.

63 skibe  er tilmeldt, virkelig flot deltagerantal, ombord på skibene var der ca. 650 personer ialt, her blev Corona reglerne overholdt, da hver enhed var under 100 personer, 2 svenske skibe deltog, som de eneste udenlandske, andre kunne ikke komme pga. Corona regler i deres lande.

Mandag d. 7 sep. Løgstør. Skibene ankommer løbende dagen igennem, ligesom den dommerbåd, Christina, der skulle prøve at styre slagets gang ankom ved middagstid, venligst udlånt af Chr. Østergård fra Moland, senere ankom Manø, Elephanten og hjælpefartøjerne, Sahra, Kaperen og Johs. Hejlesen, en meget stor tak til besætningerne herfra, for deres deltagelse.

Tirsdag d. 8. sep. Skippermøde i Kulturladen, hvor Nordsø Olien blev udleveret i de små sorte glas, som på grund af Rent Liv støtten, skulle medbringes hver morgen til skippermøderne for opfyldning, da der ikke bliver brugt engangs glas.

Løgstør havde ligeledes sørget for at skibene kunne afhente morgenbrød mm. Sponsoreret af handelsstands foreningen, en stor tak til Limfjords Musset for at holde styr på det hele, der blev også i år en lille gave, en sprit dispenser samt Nordsø Olie, til henholdsvis vis udvortes og indvortes brug, sponsoreret af Imerco og Nordsø Olie.

Efter gennemgang af det udleverede Havneprogram og Moland flag, afgik skibene mod start området, som var ved Lysbøjen i Løgstør Bredning , vinden var vestlig  med en styrke på 10 – 15 m sek. Efter flere flotte starter, gik det mod Feggesund, hvor mållinjen var udlagt, da vinden drejede mere mod syd, som gjorde at skibene ikke kunne sejle for sejl ned gennem Feggesund. Herefter sejlede alle mod Thisted.

Her var der almindelig hygge ombord på egne skibe, samt mange tilskuer, der alle overholdt de gældende Corona regler.

Onsdag d. 9. sep. Skippermøde i Thisted Sejlklub, her var der sørget for morgenmad til skipperne, igen gang i de små glas fra Nordsø Olie, etapepræmier, skænket af Thisted Bryghus, blev uddelt, dagens program gennemgået, samt tirsdagens etape blev vendt, også her en tak til Thisted, sprit dispenser og Nordsø olie.

Afgang mod Vildsund Broen, gennemsejling i flere omgange, Mira havde lige et pirat show med deres børnehaver syd for broen, virkelig flot, og børnene havde en stor oplevelse.

Alle sejlede videre med kurs mod Struer, desværre ville vinden ikke være i den rigtige retning, så det blev for motor til Struer.

Efter at alle var kommet til Struer, var der hygge på egne skibe, inden Nordvestjysk Fjordkultur uddelte mange portioner luksus  biksemad, pakket til skibene, med tilbehør, ligesom der var rabat kort til Kvickly, Struer.

Torsdag d. 10. sep. Skippermøde i Nordvestjysk Fjordkultur, her kunne der også afhentes rundstykker, til skibene, sponsoreret af Kvickly , under skippermødet, igen brug for de små Nordsø olie glas, som skipperne havde med, da vi pga. Rent Liv støtten ikke brugte engangs glas, blev der uddelt etape præmier, og da der ikke havde været kapsejlads, gik etape præmierne til hjælpe skibene, Sahra, Manø, Elephanten, Johs” Hejlesen, Kaperen, gennemgang af dagens etape, ligeledes en stor tak til Struer og NVJK , med dispenser og Nordsø olie.

Afgang mod start området, som var ud for Venø havn.

Her blev prøvet noget nyt, fælles start for alle klasser, men med et skib liggende på midten af linjen, således at de 3 store klasser startede i den vestlige side af linjen og de 4 andre klasser i den østlige side, dette var en meget fin løsning, og alle kom godt afsted, nu gik det for fulde sejl, gennem SallingSund, hvor der ved broen var lavet mållinje, mange forsatte for sejl op til Nykøbing, et flot skue både fra broen og Glyngøre.

Nu hvor alle var kommet på plads i havnen, var de alm. opklaring og hygge inden der skulle afhentes forplejning til skibene, igen pakket til hvert skib, igen en aften hvor der var hygge på egne skibe, enkelte underholdt med musik fra skibene, mange tilskuer både på kajen og ved boderne.

Fredag. d. 11. sep. Skippermøde i Marineforeningens lokaler, hvor der igen var morgenmad til skipperne, der skal også gå en ros til skipperne, da der for første gang i de 33 år sejladsen er blevet afviklet, kun mødte en fra hvert skib.

Etape præmier blev uddelt, gennemgang af dagens program, igen brug for de små Nordsø olie glas, inden der var stor tak til Morsø Turistschef, Bente Kristensen m flere for at holde styr på det hele, også stor tak til Morsø Marineforening, begge fik sprit dispenser og Nordsø Olie.

Afgang mod start, lige uden for Nykøbing, det blev til 2 starter, og ruten var Nord om Fur, en flot start og en rigtig flot tur, hvor der igen blev til mange billeder, bl.a. ved Færker Odde, hvor de rundede tæt på land.

Fur havn blev igen pakket så tæt at man næsten kunne gå tørskoet over havnebassinet. Furs Forenede Foreninger havde gjort klar til udlevering af mad portioner til skibene, også denne gang lykkedes det at få bespist deltagerne.

Igen en god dag på vandet og øen.

Lørdag d. 12. sep. Skippermøde i Fur Færgekros Festsal, det var faktisk her der var skippermøde for 32 år siden, dengang Limfjorden Rundt for første gang anløb Fur, den tidligere havne foged Jens Chr. havde fået lavet en aftale med spejderne om at fremstille æbleskiver, samt udlevere en øl til deltagerne, så vi var tilbage til arnestedet.

Etape præmie uddeling, gennemgang af dagens etape mod Skive.

Tak til FFF med dispenser og Nordsø olie.

Afgang mod start, som blev ved Grønner Odde og syd på, fordelt på 3 starter.

Øst om Rotholmene, til en mållinje lige før Sundsøre, da vinden blev for spids ned gennem Skive Fjord. Surt vejr, regn og dis fra morgen, heldigvis klarede det op inden skibene anløb Skive Havn, hvor der var nogle boder opsat, samt en del tilskuer.

Afsluttende skippermøde i Molands lokaler, gennemgang af hele ugen, ikke meget negativitet, hovedsagligt positive udtagelser.

Præmieuddeling blev sædvanen tro klaret af Skives Borgmester Peter Chr. Kirkegård, her var mange gode præmier fra vore sponsorer, Skive Kommune, Nordsø Olie, Imerco, Hvide Sande Skibsværft, Moland, Randers Reb, Maritime Woodccraft – HHC Bådværft, Viskum Snaps, samt Fotograf Brian Amtoft.

Også en tak til dem der gjorde sejladsen mulig, Skive Kommune, Rent Liv, Rema 1000, Salling Bank, Hancock, samt Foreningen Limfjorden Rundt.

Tak til alle, håber ikke nogen er glemt, vi ser frem til en lidt mere normal Limfjorden Rundt i 2021, de første tilmeldinger er allerede kommet.

Vi ses på den blå hylde.

Tak for i år.

Limfjorden Rundt 2020

Niels Sohn.