Kontingent 2018


Kære medlem af Foreningen Limfjorden rundt.
Jeg håber, du er kommet godt ind i det nye år. Husk at betale dit kontingent for 2018, hvis du fortsat ønsker at støtte op om Foreningen Limfjorden Rundt., bedes du indbetale kr. 100 på konto i Salling Bank, Skive 7890-3403505
I år er det 6 år siden foreningen blev dannet, medlemstallet har været støt stigende, i 2017 var der ca 90 medlemmer.
Der har været afholdt et par enkelte arrangementer, enkelte har vi måtte aflyse p.g.a. manglende tilslutning, hvilket kan være er præget at medlemmernes bopæl.
Igen år satser vi på et par arrangementer, 1. arrangement er en tur til Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri, se den vedhæftede filen.
Indkaldelse til generalforsamling der holdes primo Marts kommer senere.

Hvis du – mod forventning – ikke allerede er medlem – så kan du melde dig ind her:

*
*
 -