Besøg Gjøl Havn og Gøl Bådens Træskibslaug


Alle TS deltagere ved årets ”Limfjorden Rundt” inviteres hermed til at besøge vores lille bådebyggeri, hvor vi er i fuld gang restaureringen af Gøl Båden.
Værftet ligger på Bjergetsvej 64 på Gjøl. Vi kan tilbyde gratis transport fra Gjøl Havn til værftet, som er ligger små 3 km. fra havnen – og retur. Man kan også vælge at vandre fra havnen – en fin vandretur mod vest langs fjorden. Fra værftet kan man også besøge Gjøl Bjerg, hvor der er en formidabel udsigt over Gjøl-Nibe Bredning og vildtreservatet Ulvedybet.

Gøl Båden er et skibshistorisk bevaringsprojekt.
I 1908 byggede skibsbygger K. J. Rasmussen i Aalborg passager- og fragtbåden ”Gøl” til kroejer Poulsen på Gjøl Kro. Skibet blev bygget som jagt med hjælpemotor. ”Gøl” er en kravelbygget jagt, eg på eg. Garneringen er eg og delvist fyr. BRT 16,7, NRT 8,86, lasteevne 30 tons. Båden er 41,6 fod lang og 12,9 fod bred.
Ideen om at restaurere Gøl Båden opstod, da båden skulle flyttes fra opbevaringspladsen ved havnefronten i Nørresundby. Lokalhistorisk Forening på Gjøl blev kontaktet og tog initiativ til at få båden flyttet hjem til Gjøl, hvorfra den havde sejlet som fragt- og passagerbåd fra 1908 til ca. 1938.
En gruppe borgere stiftede i foråret 2012 foreningen ”Gøl Bådens Træskibslaug”.

Restaureringsarbejdet kom for alvor i gang i november 2014. I dag er der stort set kun nogle få spanter tilbage af den gamle båd. Skroget står klar til klædning, aptering og motor.
Hvis vi kan skaffe midlerne til det, forventer vi, at restaureringen kan afsluttes med udgangen af 2019. Og så skal der sejles!

Tilmelding nødvendig til formand Ivan Kristensen på ivankristensen024@gmail.com af hensyn til transport og fremvisning af Gøl Båden.
Både ved Gjøl Bjerg og Isbakken øst for havnen, er der shelters, hvor der kan overnattes.

Der kan købes ind i Dagli’ Brugsen, og man kan spise på den nyrestaurerede Gjøl Kro eller på Natur og Kultur Caféen, begge på havnen.

Med venlig hilsen
Ivan Kristensen, formand.
PS: Indsejlingen til Gjøl havn kan være en udfordring da sejlrenden er smal og 2,5 m dyb.
Facebook: https://www.facebook.com/Goelbaaden – Hjemmeside: www.goelbaaden.dk